Page 2 of 9 FirstFirst 123456789 LastLast
Results 21 to 40 of 170

Thread: Lời Phật Dạy.

  
 1. #21
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  ời Phật Dạy.

  Đức Phật giảng dạy về bốn sự thật căn bản:

  Sự có mặt của khổ đau, nguyên do của khổ đau, khả năng diệt khổ để kiến tạo an lạc và giải thoát, và con đường thực hiện diệt khổ và kiến tạo an lạc.

  “Ngoài những tai nạn như sinh, già, bệnh, chết, có người còn phải gánh chịu biết bao nhiêu khổ đau khác do mình tự tạo ra cho mình. Vì vô minh, nghĩa là vì nhận thức sai lầm, con người nghĩ, nói và làm những điều có thể tạo ra cho bản thân mình và cho những người xung quanh rất nhiều nỗi khổ. Những đau khổ vì giận dữ, hờn oán, nghi kỵ, ganh ghét, bất mãn ... đều do ta thiếu sáng suốt mà sinh ra. Ta sống trong những khổ đau ấy như sống trong một nhà đang bốc cháy. Phần lớn những khổ đau mà ta chịu đều do ta tự tạo ra cho ta. Ta không thể thoát ra được khổ đau bằng cách cầu cứu một vị thần linh. Ta phải quán chiếu tâm ta và hoàn cảnh ta để loại trừ những nhận thức sai lầm đã từng là nguồn gốc phát sinh ra các khổ đau ấy. Ta phải tìm tới ngọn nguồn của đau khổ thì ta mới thật sự hiểu được bản chất của đau khổ. Một khi hiểu được bản chất của một niềm đau khổ thì ta thoát được ra khỏi niềm đau khổ.

  Ví dụ có một người kia tới chửi mắng ta. Ta có thể nổi giận và chửi mắng trả lại người ấy. Trong trường hợp này ta khổ mà người ấy cũng khổ. Theo đạo lý tỉnh thức thì không nên vội nổi giận và chửi mắng người kia. Ta phải bình tâm quán chiếu để thấy được vì sao người kia lại tới chửi mắng ta, nghĩa là ta đi tìm tới cội nguồn của sự giận dữ của người ấy. Do công phu quán chiếu bình tĩnh đó mà ta có thể thấy được những nguyên nhân sâu xa và chằng chịt nào đó đưa tới thái độ và hành động hôm nay của người ấy. Nếu ta thật sự có lỗi thì ta thấy sự chửi mắng đó là kết quả tất nhiên của lỗi lầm ta. Nếu ta quả không có lỗi lầm gì thì chắc chắn đã có một sự hiểu lầm nơi người ấy. Ta quán chiếu để tìm ra và chứng minh được sự hiểu lầm ấy cho người kia thấy. Làm như vậy, ta tránh được khổ đau cho ta và cũng giải tỏa được khổ đau cho người kia.

  Tất cả mọi khổ đau của ta, ta đều có thể thoát ra khỏi bằng đường lối quán chiếu ấy, nhưng muốn quán chiếu cho thành công ta phải biết theo dõi hơi thở, biết thực tập sống theo tinh thần giới định tuệ. Giới là những nguyên tắc sống cho an lạc. Có sống theo các nguyên tắc này, ta mới thực hiện được định. Định là nếp sống có tỉnh thức, có chú tâm. Có tỉnh thức và chú tâm ta mới có khả năng quán chiếu về thực tánh của tâm ta và của hoàn cảnh, và có quán chiếu ta mới có Tuệ. Tuệ tức là sự hiểu biết.

  Một khi đã có hiểu biết, ta có thể thương yêu và tha thứ. Cuộc đời sẽ bớt khổ rất nhiều khi ta có hiểu biết. Nếu không hiểu biết, ta không thể thương yêu và tha thứ. Cho nên con đường giải thoát chân thật là con đường thực hiện sự hiểu biết. Hiểu biết là trí tuệ, là bát nhã.

  Mà trí tuệ chỉ có thể do quán chiếu đem lại. Con đường giới, định và tuệ vì vậy là con đường duy nhất đưa tới giải thoát”.
  Đức Phậtlặng yên một lát rồi mỉm cười. Người nói tiếp:

  “Nhưng khổ đau chỉ là một mặt của sự sống. Sự sống còn có một mặt khác: đó là sự có mặt của những mầu nhiệm trong cuộc đời, và nếu con người được tiếp xúc với những mầu nhiệm ấy, con người sẽ có niềm vui và sự an lạc. Khi tâm ta được giải thoát, ta tiếp xúc ngay được với những mầu nhiệm ấy. Nếu ta chứng nghiệm được sự thật về vô thường, vô ngã và duyên sinh thì ta có thể thấy được rằng tất cả đều là mầu nhiệm: từ tâm ý ta, thân thể ta cho đến cành tre tím, bông cúc vàng, dòng sông trong, mặt trăng sáng.

  Chỉ vì ta tự giam hãm ta trong thế giới khổ đau cho nên ta mới không xúc tiếp được với thực tại mầu nhiệm. Phá được vô minh rồi, ta sẽ thênh thang trong thế giới của an lạc, của giải thoát, của niết bàn. Niết bàn là sự chấm dứt của vô minh, tham đắm và giận hờn. Niết bàn cũng là sự hiển lộ của niềm an lạc và giải thoát. Quý vị cứ thử ra nhìn một dòng sông trong hay một tia nắng sớm. Qúy vị sẽ thấy mình đã tiếp xúc được với thế giới của an lạc và giải thoát chưa. Nếu bị giam hãm trong ngục tù của phiền não, ta vẫn còn chưa tiếp xúc thật sự được với những nhiệm mầu của vũ trụ, trong đó có hơi thở ta, thân và tâm ta. Phá giặc phiền não bằng phép quán chiếu, đó là con đường tôi đã tìm ra được. Tôi đã thực nghiệm, đã thành công và đã chỉ bày cho nhiều người khác. Nhiều người thực hành theo phương pháp ấy cũng đã thành công”.

  Còn tiếp.

  Đường Xưa Mây Trắng.

  TS Nhất Hạnh.

  Quangduc.com
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 2. #22
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Người tu chánh định, cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm sát hại chẳng trừ, thì chẳng thể ra khỏi, dẫu có nhiều trí thiền định hiện tiền, mà chẳng dứt sát hại, ắt phải lạc vào đạo qủy thần. Hạng trên thành tựu đại lực qủy, hạng giữa thành phi hành dạ xoa và các loại qủy soái, hạng dưới thành địa hành la sát. Các loài qủy thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi đều xưng đã thành đạo vô thượng, sau khi ta diệt độ, trong đời mạt pháp, loại qủy thần này sôi nổi trên thế gian, tự nói ăn thịt cũng được đạo Bồ Đề....

  ".....Các ngươi nên biết, những người ăn thịt, dù được khai ngộ tựa như Tam Ma Địa, nhưng đều là giống La Sát, khi hết phước báu, ắt phải chìm đắm trong biển khổ, chẳng phải đệ tử Phật. Những người như thế, giết nhau nuốt nhau, ăn nhau không thôi, làm sao ra được khỏi luân hồi.

  "Ngươi dạy người đời tu Tam Ma Địa, phải dứt trừ sát sanh, ấy là lời dạy rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ hai của chư Phật !

  "A Nan ! Nếu chẳng dứt sát hại mà tu thiền định, cũng như có người tự bịt lỗ tai, lớn tiếng kêu to mà mong người khác chẳng nghe, bọn này gọi là muốn giấu mà càng lộ. Hàng Tỳ Kheo trong sạch và chư Bồ Tát, đi trong đường tẻ còn chẳng dẫm lên cỏ, huống là nhổ cỏ. Làm sao người có lòng đại bi lại ăn thịt chúng sanh ?

  "Nếu Tỳ Kheo chẳng mặc tơ lụa, chẳng mang dày dép da cừu, chẳng ăn những tô lạc đề hồ.. thuộc bộ phận thân thể của chúng sanh, thì Tỳ Kheo nầy nơi thế gian gọi là chơn giải thoát, khi nợ xưa trả sạch thì chẳng sanh vào ba cõi. Tại sao ? Vì những bộ phận thân thể của chúng sanh để ăn mặc, thì phải trả nợ chúng sanh. Như người ăn lúa thóc từ đất mọc thì chân chẳng lìa đất. Cũng vậy, người mà đối với thân thể của chúng sinh đều chẳng ăn chẳng mặc, ta nói người này là chơn giải thoát." [2]

  Lời Phật dạy.

  Kinh Lăng Nghiêm.
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 3. #23
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Này các Tỷ-kheo, Ta không tranh chấp với đời. Chỉ có đời tranh chấp với Ta. Này các Tỷ-kheo, người nói pháp không tranh chấp với một ai ở đời". (Tương Ưng III. 165)

  www.thuvienhoasen.org
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 4. #24
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  Này các Tỷ-kheo, Ta không tranh chấp với đời. Chỉ có đời tranh chấp với Ta. Này các Tỷ-kheo, người nói pháp không tranh chấp với một ai ở đời". (Tương Ưng III. 165)

  www.quangduc.com
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 5. #25
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  Này Sàriputta, những ai nói một cách chơn chánh sẽ nói như sau:

  "Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người". Vị ấy sẽ nói về Ta một cách chơn chánh như sau: "Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người". (Trung Bộ I. 83)

  www.thuvienhoasen.org
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 6. #26
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  Lời Phật Dạy

  Kinh Pháp Hoa
  --o0o--

  Ta xuất hiện ra nơi đời như đám mây lớn, có thể làm thấm nhuần khắp tất cả, nghĩa là vì muốn khiến cho chúng sanh khô khát đều xa lìa đau khổ, được vui an ổn. Trong thế gian, kẻ làm cho chúng sanh được vui an ổn không có ai bằng ta. Ta vì đại chúng nói pháp cam lồ thanh tịnh. Pháp ấy dạy có một mùi là: Giải thoát và Niết Bàn. Ta thường vì đại chúng mà làm nhân duyên và dùng một thứ tiếng diễn nói nghĩa ấy. Ta xem tất cả chúng sanh thảy đều bình dẳng không có tâm bỉ thử, thương ghét, cũng không tham trước, không chướng ngại, hằng vì tất cả mà nói đạo pháp bình đẳng và cũng không phân biệt là một người hay nhiều người, mà thường nói chánh pháp, ngoài ra không việc gì khác. Dù trong lúc đi, đứng, nằm ngồi cũng không nhàm bỏ, đối với những kẻ sang, hèn, trên, dưới, trì giới phá giới, có lễ độ hay không có lễ độ, chánh kiến hay tà kiến, căn cơ lanh lợi hay ngu độn. Ta bình đẳng rưới pháp vũ vẫn không mệt mỏi. Tất cả chúng sanh đã được nghe pháp ta, nên cố gắng tu trì thì đều được tiến thủ ngôi cao.

  www.duocsu.org
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 7. #27
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát-đế-lỵ tranh đoạt với Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ; mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ; cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha; anh em tranh đoạt với anh em; anh tranh đoạt với chị; chị tranh đoạt với anh; bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi chúng dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, chúng tấn công nhau bằng tay, chúng tấn công nhau bằng gạch đá, chúng tấn công nhau bằng gậy gộc, chúng tấn công nhau bằng đao kiếm. Ở đây, chúng đi đến tử vong, đi đến đau khổ gần như tử vong". (Trung Bộ I. 87)

  Lời dạy về Hòa Bình của Đức Phật.

  www.thuvienhoasen.org
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 8. #28
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Một nguyên nhân nữa của đấu tranh và xung đột là sự so sánh giữa mình và người, xem các người khác là bằng mình, hay hơn mình hay thua mình". Một phương pháp làm lắng dịu các tranh luận là sự ý thức, chính tại đây, "trong tranh luận này, chúng ta đều tàn hại".

  Lời dạy về Hòa Bình của Đức Phật.

  www.thuvienhoasen.org
  09-15-2006 10:55 PM
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 9. #29
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Này Hiền giả, theo lời dạy của Ta, trong thế giới với chư Thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, không có tranh luận với ai ở đời". (Trung Bộ I. 109A)

  "Thắng trận sanh thù oán,
  Bại trận nếm khổ đau,
  Ai bỏ thắng, bỏ bại,
  Tịch tịnh hưởng an lạc". (Tương Ưng I. 102)

  Lời dạy về Hòa Bình của Đức Phật.

  www.thuvienhoasen.org.
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 10. #30
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Này Tỷ-kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hý luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu ở đây không có gì đáng hoan hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạn tùy miên, sự đoạn tận hữu ái tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trượng chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở nơi đây, những ác bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn". (Trung Bộ I. 110)

  Lời dạy về Hòa Bình của Đức Phật.

  www.thuvienhoasen.org.
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 11. #31
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  Ðức Phật trong khi quan sát tâm trí của mọi loài chúng sanh, ngài đã tuyên bố rằng,

  "Mọi loài thương tự ngã của mình là tối thượng. Nếu chúng ta thương tự ngã của chúng ta, chớ có làm hại tự ngã của người. Mọi loài cầu an lạc. Hại người để cầu an lạc cho mình thật là hạ sách. Ðừng hại người mới là thượng sách đem lại hạnh phúc cho mình. Ðối với ta, chỉ những ai thật sự không làm hại một ai, mới xứng danh là vị "Bất hại".

  Bậc Thánh, bậc có trí không hại một chúng sanh nào. Hành động các vị ấy, thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp hoàn toàn bất hại. Ðó là lý do tại sao các vị ấy được gọi là các bậc Thánh...."

  Lời dạy về hòa bình của Đức Phật.

  www.thuvienhoasen.org. (smile)
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 12. #32
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  3,438
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Lời Phật Dạy.

  Quote Originally Posted by Nonregister View Post

  Thắng trận sanh thù oán,
  Bại trận nếm khổ đau,
  Ai bỏ thắng, bỏ bại,
  Tịch tịnh hưởng an lạc.
  (Tương Ưng I. 102)
  khi cùng nhau bàn cải để cùng thấy một SỰ THẬT
  thì cái đó là để tiến đến một HÒA BÌNH VĨNH CỮU chứ không phải để THUA hay THẮNG. Chỉ vì:

  SỰ THẬT CHẲNG THUỘC VỀ AI MÀ LÀ CHUNG CHO TẤT CẢ

  Đức PHẬT từ bỏ cung vàng điện ngọc, giảng đạo, thuyết pháp cho đến hơi thở cuối cùng
  cũng chỉ để cho chúng sanh ra khỏi VÔ MINH để thấy SỰ THẬT.

  Người PHẬT TỬ có TRÍ HUỆ do đó không đem chiêu bài HÒA BÌNH giả dối tạm bợ
  làm khó khăn cho các vị BỒ TÁT muốn kiên trì giúp đỡ chúng sanh ra khỏi VÔ MINH.

  Chúng ta chỉ chống đối những hành vi BẠO ĐỘNG mà thôi.
  Chứ không chống đối TỰ DO TƯ TƯỞNG, TỰ DO TRANH LUẬN.

  Thân Ái.

 13. #33
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  8
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Lời Phật Dạy.

  Thanks.

 14. #34
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  59
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thumbs up Re: Lời Phật Dạy.

  Quote Originally Posted by GS001 View Post
  khi cùng nhau bàn cải để cùng thấy một SỰ THẬT
  thì cái đó là để tiến đến một HÒA BÌNH VĨNH CỮU chứ không phải để THUA hay THẮNG. Chỉ vì:

  SỰ THẬT CHẲNG THUỘC VỀ AI MÀ LÀ CHUNG CHO TẤT CẢ

  Đức PHẬT từ bỏ cung vàng điện ngọc, giảng đạo, thuyết pháp cho đến hơi thở cuối cùng
  cũng chỉ để cho chúng sanh ra khỏi VÔ MINH để thấy SỰ THẬT.

  Người PHẬT TỬ có TRÍ HUỆ do đó không đem chiêu bài HÒA BÌNH giả dối tạm bợ
  làm khó khăn cho các vị BỒ TÁT muốn kiên trì giúp đỡ chúng sanh ra khỏi VÔ MINH.

  Chúng ta chỉ chống đối những hành vi BẠO ĐỘNG mà thôi.
  Chứ không chống đối TỰ DO TƯ TƯỞNG, TỰ DO TRANH LUẬN.

  Thân Ái.


  I agree with GS 's point of view (and only this)
  Thanks for sharing.

 15. #35
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Này Jìvaka, nếu người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai, giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau: "Hãy đi và dắt con thú này đến" đó là nguyên nhân thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy khi bị bắt đi, vì bị lôi kéo nơi cổ, nên cảm thọ khổ ưu, đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi nó nói như sau: "Hãy đi và giết con thú này", đó là nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết cảm thọ khổ ưu, đây là nguyên nhân thứ tư, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Này Jìvaka nếu người nào vì Như Lai hay đệ tử Như Lai giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân này". (Trung Bộ II. 371A)

  www.thuvienhoasen.org
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 16. #36
  Join Date
  Aug 2005
  Posts
  342
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Lời Phật Dạy.

  Quote Originally Posted by GS001 View Post
  khi cùng nhau bàn cải để cùng thấy một SỰ THẬT
  thì cái đó là để tiến đến một HÒA BÌNH VĨNH CỮU chứ không phải để THUA hay THẮNG. Chỉ vì:

  SỰ THẬT CHẲNG THUỘC VỀ AI MÀ LÀ CHUNG CHO TẤT CẢ

  Đức PHẬT từ bỏ cung vàng điện ngọc, giảng đạo, thuyết pháp cho đến hơi thở cuối cùng
  cũng chỉ để cho chúng sanh ra khỏi VÔ MINH để thấy SỰ THẬT.

  Người PHẬT TỬ có TRÍ HUỆ do đó không đem chiêu bài HÒA BÌNH giả dối tạm bợ
  làm khó khăn cho các vị BỒ TÁT muốn kiên trì giúp đỡ chúng sanh ra khỏi VÔ MINH.

  Chúng ta chỉ chống đối những hành vi BẠO ĐỘNG mà thôi.
  Chứ không chống đối TỰ DO TƯ TƯỞNG, TỰ DO TRANH LUẬN.

  Thân Ái.
  Đức Phật từ bỏ cung vàng điện ngọc, giảng đạo, thuyết pháp... chứ không Gáy Sảng cho đến hơi ...gáy cuối cùng!

  Người phàm phu có trí huệ tàm tạm cũng không hiểu bậy bạ ý nghĩa HB của Phật hay người khác như là "chiêu bài giả dối tạm bợ". Người ta thường lẫn lộn giữa Bồ Nông với Bồ Tát. Bồ Tát không có bạo động hay bạo mồm Gáy Sảng ÒÓO như gà ...

 17. #37
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Này các Tỷ-kheo, nếu có sợ hãi gì khởi lên, chúng khởi lên cho người ngu, chớ không phải cho người trí. Nếu có thất vọng gì khởi lên, chúng khởi lên cho người ngu, chớ không phải khởi lên cho người trí. Nếu có tai họa gì khởi lên, chúng khởi lên cho người ngu, chớ không phải cho người trí". (Trung Bộ III. 188)

  Lời dạy của Đức Phật.

  www.thuvienhoasen.org
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 18. #38
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sinh, từ bỏ sát sinh. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sinh, đem (sự) không sợ hãi cho vô lượng chúng sinh, đem (sự) không hận thù cho vô lượng chúng sinh, đem (sự) không hại cho vô lượng chúng sinh; sau khi cho vô lượng chúng sinh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, không bị những Sa-môn, Bà-la-môn có trí khinh thường". (Tăng Chi III. A. 229)

  Lời dạy của Đức Phật về sát sinh.

  www.thuvienhoasen.org
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 19. #39
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thế nào là sáu? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú từ thân hành đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các Tỷ- kheo, Tỷ-kheo an trú từ khẩu hành... an trú từ ý hành đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các tài vật nhận được đúng pháp, hợp pháp, cho đến những tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát, Tỷ-kheo không phải là người không san sẻ các tài vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng Phạm hạnh có giới đức. Pháp này... (như trên) ... đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí."

  Lời dạy của Đức Phật.

  www.thuvienhoasen.org
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

 20. #40
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  1,507
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Lời Phật Dạy.

  "Này các Tỷ-kheo, nếu sát sanh được thực hiện, được luyện tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, sẽ đưa đến loài bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ (sabbalahuso) của sát sinh, là được làm người với tuổi thọ ngắn". (Tăng Chi III A. 230)


  Lời dạy của Đức Phật về sát sinh.

  www.thuvienhoasen.org
  May all living Beings always live happily,
  Free from animosity.
  May all share in the blessings
  Springing from the good I have done.


  Thân mến,
  NR.

Page 2 of 9 FirstFirst 123456789 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •