PDA

View Full Version : sau Trịnh Xuân Thanh con dê tế thầnLeKhaPieu
11-05-2016, 10:45 AM
là Vũ Đình Duy con cá nằm trên thớt hoan hô phong trào trừ muỗi diệt ruồi cũa cách mạng