PDA

View Full Version : sức mạnh quân đội Hán NgụyLeKhaPieu
01-23-2016, 01:11 AM
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2015/11/05/tap-can-binh-9_1.jpg.0.570.cache

LeKhaPieu
01-23-2016, 01:13 AM
https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2015/fullsizerender-10-1446716292465/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tiep-don-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh.jpg

LeKhaPieu
11-05-2016, 10:49 AM
https://www.youtube.com/watch?v=QoC_Xq_q32o