PDA

View Full Version : muốn làm lãnh đạo nước VN thì ai cũng phãi hiễu biết tiếng TQ hếtLeKhaPieu
01-22-2016, 09:14 PM
https://www.youtube.com/watch?v=U4_OL8-dRjI

LeKhaPieu
01-22-2016, 09:16 PM
các đồng chí cán bộ VN lắng lãnh đạo TQ đọc thông cáo say sưa