PDA

View Full Version : trước thềm đại hội lãnh đạo Hán Ngụy hội kiến Hán VươngLeKhaPieu
01-22-2016, 09:08 PM
https://www.youtube.com/watch?v=5iI9ML5H5sk

LeKhaPieu
01-22-2016, 09:21 PM
ai đi cầu viện Mỹ, Nga Pháp thì ra rìa, ai đi tàu ngầm với TQ thì vô nhậm chức