PDA

View Full Version : NHC và SBTN cùng VT quãng cáo rầm rộ nhưng kết quã là ngoài ý muốnLeKhaPieu
01-19-2016, 07:11 PM
hõa tiễn NASA cắm đầu xuống biễn

LeKhaPieu
01-19-2016, 07:15 PM
Bộ Quốc Phòng Mỹ lâu lâu cần tiền quyên góp cũa dân lấy tiền sài chơi đem hõa tiễn ra bắn thữ chơi ai dè đập đầu xuống biễn đúng là hõa tiễn cũa Nga made in Russia