PDA

View Full Version : thèng Mỹ thèng Nga sắp hết xí quách rồi kinh tế tụi nó cũng phãi sắp tàn lụng roài haLeKhaPieu
12-12-2015, 07:23 PM
2 thèng ngu Nga Mỹ làm bia thịt ỡ trung đông càng đánh lính Nga Mỹ càng thiệt hại kinh tế càng bại lụng càng chiến tranh TQ càng giàu do buôn bán vũ khí cho các phe nhóm chống lại bọn ngoại bang xâm lăng từ từ con đại bàng mỹ và con gấu nga sẻ rơi khõi vị trí hàng đầu thế giới TQ sẻ có thời gian xây dựng kinh tế và quân đội lớn mạnh hàng đầu thế giới con rồng TQ sẽ là số 1 cũa thế giới Nga Mỹ càng ỡ Trung Đông lâu TQ càng khoái

LeKhaPieu
12-12-2015, 07:27 PM
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/uk/article31614269.ece/ALTERNATES/h342/PANews%20BT_P-6361885a-67d6-4d18-9155-8d83eeb5de16_I1.jpg

LeKhaPieu
12-12-2015, 07:30 PM
http://i1.tribune.com.pk/wp-content/uploads/2015/04/873262-ChinesepresidentarrivesinIslamabadonhistoricvisit-1429595489.jpg

LeKhaPieu
12-12-2015, 07:34 PM
http://cdn3.gbtimes.com/cdn/farfuture/NtEjBO3ZJF6-6UWKsa18IvfxnIwbZOOboIzcy4eZeBA/mtime:1405330534/sites/default/files/styles/768_wide/public/2014/07/14/apec_2013.jpg?itok=ALKh8TkG

LeKhaPieu
12-12-2015, 07:38 PM
https://www.popularresistance.org/wp-content/uploads/2013/11/U.S.-President-Barack-Obama-Chinese-President-Xi-Jinping.jpg

LeKhaPieu
12-12-2015, 07:40 PM
http://www.thenation.com/wp-content/uploads/2015/03/china_russia_economy_ap_img_0.jpg

LeKhaPieu
12-12-2015, 07:47 PM
Nga Mỹ và trung đông lụm đạn cũa lực lượng hồi giáo tự vệ còn TQ đi lụm tiền buôn vũ khí cho nhân dân hồi giáo kháng chiến Nga Mỹ ỡ Trung Đông càng lâu càng làm con nợ cũa TQ càng lâu đễ TQ làm chũ thế cờ