PDA

View Full Version : Vạn Pháp Qui Tâmphimanh
08-31-2014, 08:09 AM
VẠN PHÁP QUI TÂM


Chuyện thị phi trên đời rất nhiều. Người thấy được tâm sẽ được giải thoát, còn không thấy sẽ bị ràng buộc. Cảnh đời không có tốt xấu, tốt xấu ở trong lòng, trong tâm chúng ta.

Có câu: "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời". Thái độ ở đây là cách nhìn, góc nhìn, là tâm. Ở đời dù chuyện gì xảy ra, dù chuyện xấu hay tốt, dù chuyện buồn hay vui, dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù được khen hay bị chê, chỉ cần ai biết cách sống lạc quan, tích cực thì tâm họ luôn luôn an vui và hạnh phúc.

Trong tâm họ không bao giờ bị ràng buộc vào những chuyện buồn phiền đau khổ, những chuyện xấu, chuyện thất bại, thất tình, mất của cải, lo lắng, sợ hãi,...Họ luôn biết cách thay đổi tâm trạng để luôn có những suy nghĩ tích cực, lạc quan, thấy mọi người là người tốt, người thiện, người lành, người thương yêu mình, người thầy của mình, người giúp đỡ mình.

Dưới mắt của người biết cách sống tích cực, lạc quan, người xấu ác cũng biến thành người tốt, chuyện xấu cũng biến thành chuyện tốt, chuyện buồn cũng biến thành vui, chuyện xui cũng biến thành tốt, họa cũng biến thành phúc,...

Do vậy mới có câu: "VẠN PHÁP QUI TÂM". Niềm vui và hạnh phúc của mỗi con người đều phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta, chứ không phải phụ thuộc vào người khác, vào hoàn cảnh hay bất cứ thần thánh nào cả.