PDA

View Full Version : Lịch sự và lể phép cái nào phù hợp hơn?choctucchovui
06-28-2014, 01:12 PM
Người phương Tây chuộng lịch sự ( lady first ) còn Việt Nam ta nói riêng chuộng lể phép ( lể nghĩa , lể giáo, lady last ) hai lối cư xử có thể nói hoàn toàn khác nhau. Vậy cư xữ nào thích hợp cho con người? đây là những điễm khác biệt giữa lịch sự và lể phép.
Lịch sự cởi mở - Lể phép bảo thủ
Lịch sự hòa nhã, hòa đồng – Lể phép trang nghiêm, trịch thượng
Lịch sự áp dụng mọi nơi chốn – Lể phép áp dụng tùy nơi chốn ( khó áp dụng lể phép nơi vui chơi và thiếu nghiêm trang )
Lịch sự biết tự trọng chính mình – Lể phép hạ mình kính trọng người khác ( như bậc trưởng thượng )
Lịch sự tạo cho con người gần gủi với nhau – lể phép tạo ngăn cách
Khi người VN đến xứ người vì thiếu lịch sự nên họ rất tự nhiên như ồn ào, chen lấn, khạt nhổ ở những nơi công cộng gây ra thiếu thiện cãm đối với người Tây phương. Nhưng nếu mời họ về nhà với tinh thần lể phép kính trên nhường dưới của người VN có lẻ họ sẻ cảm mến và thân thiện hơn.
Lịch sư là cư xử văn minh của con người, Lể phép là văn hóa, truyền thống của một dân tộc.
Như đả phân biệt ở trên. Lịch sự mang con người gần gủi với nhau, do đó ta cần phải học. Song song ta vẩn duy trì cái lể phép. Có như vậy Âu và Á sẻ cảm thông nhau hơn.

choctucchovui
06-30-2014, 12:19 PM
Người phương Tây chuộng lịch sự ( lady first ) còn Việt Nam ta nói riêng chuộng lể phép ( lể nghĩa , lể giáo, lady last ) hai lối cư xử có thể nói hoàn toàn khác nhau. Vậy cư xữ nào thích hợp cho con người? đây là những điễm khác biệt giữa lịch sự và lể phép.
Lịch sự cởi mở - Lể phép bảo thủ
Lịch sự hòa nhã, hòa đồng – Lể phép trang nghiêm, trịch thượng
Lịch sự áp dụng mọi nơi chốn – Lể phép áp dụng tùy nơi chốn ( khó áp dụng lể phép nơi vui chơi và thiếu nghiêm trang )
Lịch sự biết tự trọng chính mình – Lể phép hạ mình kính trọng người khác ( như bậc trưởng thượng )
Lịch sự tạo cho con người gần gủi với nhau – lể phép tạo ngăn cách
Khi người VN đến xứ người vì thiếu lịch sự nên họ rất tự nhiên như ồn ào, chen lấn, khạt nhổ ở những nơi công cộng gây ra thiếu thiện cãm đối với người Tây phương. Nhưng nếu mời họ về nhà với tinh thần lể phép kính trên nhường dưới của người VN có lẻ họ sẻ cảm mến và thân thiện hơn.
Lịch sư là cư xử văn minh của con người, Lể phép là văn hóa, truyền thống của một dân tộc.
Như đả phân biệt ở trên. Lịch sự mang con người gần gủi với nhau, do đó ta cần phải học. Song song ta vẩn duy trì cái lể phép. Có như vậy Âu và Á sẻ cảm thông nhau hơn.

Dưới đây là những sưu tập về những hành động lịch sự ( courtesy, politeness )

Giữ cửa cho những người sau mình. ( khi ra, hoặc vào )
Nói cãm ơn đến người giữ cửa.
Nếu ai chào mình, chào trả lại.
Lắng nghe, đừng nghắt lời. Nếu phải nghắt lời nên nói xin lổi.
Nếu người ta nhãy mũi. Nói bless you.
Chào tạm biệt ( good bye ) đến sếp, đồng nghiệp trước khi ra về.
Nếu nhận được thiệp mời, nhớ trả lời dầu đi hay không.
Không nên kể công khi giúp đở người khác
Nên nhìn vào mắt người đang trực tiếp nói chuyện với mình
Nói vui lòng ( please ) khi muốn nhờ, hỏi
Nói cám ơn khi được giúp đở
Không nên nói chuyện trong phone di động khi đứng xếp hàng ( nếu cần thiết đứng ra khỏi hàng )
Nên đến đúng giờ ấn định như khi hội họp ( meeting )
Nếu hứa làm gì, thì nên làm
Nếu uống ly cà phê cuối cùng trong pot. Nên làm pot mới
Không nên khạc nhổ nơi công cộng, nên khạc nhổ vào khăn hay giấy
Tuân theo nội quy,
Tôi chỉ sưu tầm được một số ít ở trên, xin bổ túc thêm, cám ơn
Mở nụ cười khi giới thiệu
Thân thiện, và sẳn sàng giúp đở
Nên tỏ ra khoan dung
Giữ gìn tư thế khi đứng, ngồi

Being polite (http://www.wikihow.com/Be-Polite) doesn't cost you a penny
Lịch sự không mất tiền mua
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau