PDA

View Full Version : nóng giận ở đâu?choctucchovui
01-11-2014, 02:57 PM
Ai cũng có thể biết " nóng giận " là kẻ thù chính của mình. Nó sinh ra chia rẻ, ganh ghét, hận thù và thậm chí giết hại lẩn nhau. Ấy thế người ta vẩn " cưu mang " nó trong lòng. Người đời ( kể luôn đức phật, chúa, hiền triêt ) đả để lại biết bao nhiêu chân lý tiêu diệt cái " nóng giận " thiền là một trong những phuơng pháp hửu hiệu để chửa bịnh nóng giận. Nguyên tắc chửa bịnh thì trước hết phải định bịnh. Để có một định nghỉa tổng quát và rộng rải, ta có thể nói trái nghỉa ( Antonyms ) của nóng giận là tình yêu hơn là một nghỉa ghét ( vì ghét cũng do nóng giận sinh ra ) logic mà nói nếu tình yêu ngự trị trong ta càng nhiều thì nóng giận càng ít. Tuy thế ta cũng cần tìm hiểu nóng giận và nguyên do sinh ra nóng giận. Nó ở đâu trong ta hay ở ngoài? Để có một giải thích theo khoa học ta tạm gọi nóng giận là " power surge " ( điện tăng bất thình lình hay giang hồ gọi là nhức mỏ ác ). Một trong những nguyên nhân sinh ra power surge là sấm sét ( lightning ) và việc sử dụng ngoài hạn chế của thiết kế ( sử dụng computer quá nhiều tạo ra sức nóng sinh ra power surge có thể làm hư mạch điện ) Khi một kỷ sư điện chế tạo một circuit họ luôn luôn tính toán cẩn thận để đem lại sự an toàn cho người xử dụng và phẩm chất. Để bảo vệ cuircuit không bị hư hại vì power surge người kỷ sư biến chế thêm một bộ phận gọi là power surge protector ( chống điện tăng bất thình lình ) qua sự giải thích nong cạn trên ta có thể xem circuit như cơ thể, power surge là tác dụng bên ngoài. Như vậy ta đả đinh bệnh được nóng giận và nguyên do gây ra nóng giận . May mắn nóng giận nó không nằm trong ta và ta có thể loại bỏ cái ảnh hưởng từ bên ngoài gây ra nguy hiểm ở bên trong bằng cách dùng surge protector ( thiền ). Theo khoa học đầu óc ( brain ) là một cuircuit điện kiểm soát toàn bộ cơ thể. Trong đời sống hàng ngày những chuyện sinh ra power surge mà ta không thể tránh như tranh cải, tranh giành quyền lợi, đối xử không công bằng hay trêu chọc lẩn nhau....nếu bạn không tìm được surge protector như thiền thì tìm một phương pháp khác miển sao giúp circuit không bị hư hại.

NASA1517
01-11-2014, 03:57 PM
Ai cũng có thể biết " nóng giận " là kẻ thù chính của mình. Nó sinh ra chia rẻ, ganh ghét, hận thù và thậm chí giết hại lẩn nhau. Ấy thế người ta vẩn " cưu mang " nó trong lòng. Người đời ( kể luôn đức phật, chúa, hiền triêt ) đả để lại biết bao nhiêu chân lý tiêu diệt cái " nóng giận " thiền là một trong những phuơng pháp hửu hiệu để chửa bịnh nóng giận. Nguyên tắc chửa bịnh thì trước hết phải định bịnh. Để có một định nghỉa tổng quát và rộng rải, ta có thể nói trái nghỉa ( Antonyms ) của nóng giận là tình yêu hơn là một nghỉa ghét ( vì ghét cũng do nóng giận sinh ra ) logic mà nói nếu tình yêu ngự trị trong ta càng nhiều thì nóng giận càng ít. Tuy thế ta cũng cần tìm hiểu nóng giận và nguyên do sinh ra nóng giận. Nó ở đâu trong ta hay ở ngoài? Để có một giải thích theo khoa học ta tạm gọi nóng giận là " power surge " ( điện tăng bất thình lình hay giang hồ gọi là nhức mỏ ác ). Một trong những nguyên nhân sinh ra power surge là sấm sét ( lightning ) và việc sử dụng ngoài hạn chế của thiết kế ( sử dụng computer quá nhiều tạo ra sức nóng sinh ra power surge có thể làm hư mạch điện ) Khi một kỷ sư điện chế tạo một circuit họ luôn luôn tính toán cẩn thận để đem lại sự an toàn cho người xử dụng và phẩm chất. Để bảo vệ cuircuit không bị hư hại vì power surge người kỷ sư biến chế thêm một bộ phận gọi là power surge protector ( chống điện tăng bất thình lình ) qua sự giải thích nong cạn trên ta có thể xem circuit như cơ thể, power surge là tác dụng bên ngoài. Như vậy ta đả đinh bệnh được nóng giận và nguyên do gây ra nóng giận . May mắn nóng giận nó không nằm trong ta và ta có thể loại bỏ cái ảnh hưởng từ bên ngoài gây ra nguy hiểm ở bên trong bằng cách dùng surge protector ( thiền ). Theo khoa học đầu óc ( brain ) là một cuircuit điện kiểm soát toàn bộ cơ thể. Trong đời sống hàng ngày những chuyện sinh ra power surge mà ta không thể tránh như tranh cải, tranh giành quyền lợi, đối xử không công bằng hay trêu chọc lẩn nhau....nếu bạn không tìm được surge protector như thiền thì tìm một phương pháp khác miển sao giúp circuit không bị hư hại.


Nhận định của bạn rất hay về Khoa Học để thấy con người ta đôi khi "lạm dụng" sự nóng giận của mình để tự gây sự "phiền toái" cho người khác một cách vô tội vạ bởi do sự hiểu biết của cá nhân đó bị "bất cập"! Nhất là sự "lạm dụng" về truyền thông để tự tung tự tác kiếm chiện mạ lị và chửi rủa và chụp mủ những người khác một cách vô tội vạ! Chẳng những vậy mà những cá nhân này lại tỏ ra sự ngu si cho sự "nóng giận phi lý" của mình để cuối cùng lại vạch áo cho người khác xem lưng về cái Văn Hóa và Giáo Dục của XHCNVN bị "xuống cấp" như thế nào đã lộ rõ!

Như bạn đã nêu trên về "To control your own Power Surge" thì tốt nhất nên "thiền" (surge protector) và giữ được sự "im lặng" để học hỏi nhau về những kinh nghiệm đáng có thay vì cố tình "khiêu khích" lòng hận thù nơi người khác để càng chứng minh cho sự "bất cập" của cá nhân đó càng nhiều chỉ vì họ bị bất đồng chính kiến với người khác!

Đa số các Diễn Đàn Forum Tranh Luận trên các website tiếng Việt hầu như là để tranh luận một cách ôn hòa để cho các thế hệ hậu sinh được tiếp thu và học hỏi thêm những bài học lịch sử mà chúng chưa từng biết tới chớ không phải để chúng "lạm dụng" cho sự "lộng ngôn" để làm nhơ bẩn các Diễn Đàn Tranh Luận do sự "nóng giận phi lý" của chúng vượt trội quá đà! Đã là con người thi ai cũng có nguyên nhân cho sự nóng giận của mình nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng kiếm cái cớ để gây "phiền toái" cho ngưòi khác và tự làm hư hao đầu óc của chính mình do "lạm dụng" cái Power Surge của mình! Như vậy có phi lý hông nào? Nếu nóng giận không đúng chổ cũng như dùng cái "Power Surge" không đúng chất lượng thì sự bùng nổ sẽ làm cho đầu óc bị "cháy rụi" hết ráo và sẽ làm cho BRAIN DAMAGE thì con người ta sẽ không còn sức lực để tiếp thu hay học hỏi thêm một sự kiện nào nữa!! Đó là lý do mà người Mỹ thường đùa với nhau là "Take it easy!"

vkyeunuoc1
01-12-2014, 03:54 PM
Nhận định của bạn rất hay về Khoa Học để thấy con người ta đôi khi "lạm dụng" sự nóng giận của mình để tự gây sự "phiền toái" cho người khác một cách vô tội vạ bởi do sự hiểu biết của cá nhân đó bị "bất cập"! Nhất là sự "lạm dụng" về truyền thông để tự tung tự tác kiếm chiện mạ lị và chửi rủa và chụp mủ những người khác một cách vô tội vạ! Chẳng những vậy mà những cá nhân này lại tỏ ra sự ngu si cho sự "nóng giận phi lý" của mình để cuối cùng lại vạch áo cho người khác xem lưng về cái Văn Hóa và Giáo Dục của XHCNVN bị "xuống cấp" như thế nào đã lộ rõ!

Như bạn đã nêu trên về "To control your own Power Surge" thì tốt nhất nên "thiền" (surge protector) và giữ được sự "im lặng" để học hỏi nhau về những kinh nghiệm đáng có thay vì cố tình "khiêu khích" lòng hận thù nơi người khác để càng chứng minh cho sự "bất cập" của cá nhân đó càng nhiều chỉ vì họ bị bất đồng chính kiến với người khác!

Đa số các Diễn Đàn Forum Tranh Luận trên các website tiếng Việt hầu như là để tranh luận một cách ôn hòa để cho các thế hệ hậu sinh được tiếp thu và học hỏi thêm những bài học lịch sử mà chúng chưa từng biết tới chớ không phải để chúng "lạm dụng" cho sự "lộng ngôn" để làm nhơ bẩn các Diễn Đàn Tranh Luận do sự "nóng giận phi lý" của chúng vượt trội quá đà! Đã là con người thi ai cũng có nguyên nhân cho sự nóng giận của mình nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng kiếm cái cớ để gây "phiền toái" cho ngưòi khác và tự làm hư hao đầu óc của chính mình do "lạm dụng" cái Power Surge của mình! Như vậy có phi lý hông nào? Nếu nóng giận không đúng chổ cũng như dùng cái "Power Surge" không đúng chất lượng thì sự bùng nổ sẽ làm cho đầu óc bị "cháy rụi" hết ráo và sẽ làm cho BRAIN DAMAGE thì con người ta sẽ không còn sức lực để tiếp thu hay học hỏi thêm một sự kiện nào nữa!! Đó là lý do mà người Mỹ thường đùa với nhau là "Take it easy!"

Lạm dụng tự ro ngông luận để sủa sãng là chít liền !
Tâm lý những kẻ thua hay nóng sản và sủa sãng lắm..theo báo của Mỹ.

NASA1517
01-12-2014, 09:52 PM
Lạm dụng tự ro ngông luận để sủa sãng là chít liền !
Tâm lý những kẻ thua hay nóng sản và sủa sãng lắm..theo báo của Mỹ.Đây chính là tâm lý của những kẻ bị "THUA THIỆT" cho nên phải "lạm dụng" cái "power surge" để sẵn sàng "SỦA DỐT" khi bị đuối lý là SỦA SÃNG để gây sự "phiền toái" cho người khác!:yes: