PDA

View Full Version : Đạo và tín ngưởng (tôn giáo) cái nào tốt hơn?Obama2
09-22-2013, 12:46 PM
xin cho hỏi đạo và tín ngưỡng khác nhau như thế nào, và cái nào tốt đẹp hơn?:hop:

choctucchovui
09-22-2013, 10:31 PM
xin cho hỏi đạo và tín ngưỡng khác nhau như thế nào, và cái nào tốt đẹp hơn?:hop:

Một hôm lảo tử cởi lừa ra khỏi thành, người lính gác cổng kính cẩn hỏi " Đạo là gì? "
ngập ngừng giây lat lảo tử lắc đầu chỉ tay lên trời trả lời " đạo rộng lớn như vủ trụ không thể giải thích được "
lảo tử có thể được xem là nhà hiền triết đầu tiên của Trung Hoa. Đạo đi ra từ quá trình tiến hóa của loài người, có thể bắt đầu từ khi loài người hiện diện trên trái đất, ngàn năm, trăm năm hay triệu năm? Như vậy đạo có trước tín ngưỡng, hay nói một cách khác phần lớn tín ngưỡng dựa trên đạo để phát huy chân lý riêng.(giáo điều). Khổng Tử nói " nhờ ở đạo đức cho nên loài người khác với loài vật " đạo đức, luân lý là một trong những quá trình tiến hóa của nhân loại. Nho giáo và khổng giáo có thể gọi là đạo chính của người Trung Hoa từ ngàn năm trước cho đến nay. Theo triết học của Lảo Tử Đạo là hành động phát xuất từ tâm ( ý nghỉ ) và tâm dựa vào tình thương . Nói một cách vắn tắt hơn Tình thương sinh ra tâm ( ý nghỉ tốt ) tâm sinh ra đạo ( hành động ). Một ví dụ cụ thể khác, khi bạn thấy một người hoạn nạn tình thương trổi dậy, bạn có tâm (ý nghi) muốn giúp và bạn ra tay hành động nếu bạn tiếp tục hành động rồi tiếp tục hành động mổi khi gặp người hoạn nạn thì đó là đạo, ta có thể tạm đặt tên là đạo cứu khổ. Đó là nguyên do tại sao lảo tử nói đạo rộng như vủ trụ không thể giải thích được. Ai cũng có thể tạo ra đạo để hướng dẩn mình làm điều tốt.
Như đả nói trên tín ngướng phần lớn dựa trên đạo để làm chân lý riêng ( giáo điều ) cho nên tín ngưỡng rất hạn chế, Tất cả giáo điều có thể gồm lại thành một hoặc hai quyển thánh kinh, pháp kinh. Có tín ngưỡng điều lệ khắt khe, có tín ngưỡng điều lệ cởi mở nhưng dầu thế nào đi nữa tín ngưỡng vẩn hạn hẹp hơn đạo. Hay nói một cách khác đạo tự nó có nhiều phong phú, tự do còn tín ngưỡng chỉ tập trung vào một mệnh lệnh. Đạo bao giờ cũng tốt đẹp, tín ngưỡng cũng thế nhưng lại chia rẻ và phân biệt.

phimanh
09-27-2013, 09:08 AM
Theo tôi nghĩ: Ai sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả: "không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh khác" thì:

- Có Tôn giáo hay không tôn giáo không còn quan trọng nữa.
- Có thần thánh, Trời Phật hay không cũng không quan trọng.

Ngược lại, ai cho rằng mình có tôn giáo nhưng không sống đúng đạo đức nhân bản - nhân quả thì chỉ mang tai tiếng đến cho tôn giáo đó thôi.

Ngoài việc tôn giáo có dạy đạo đức cho con người, hướng con người đến điều thiện, tất cả tôn giáo còn xây dựng tạo ra thêm những thần thánh hoặc đấng tạo hóa có quyền thưởng phạt con người. Cái lý lẻ đó chỉ làm cho tôn giáo đó mất đi tính khách quan và công bằng, làm cho con người sợ hãi và trở nên yếu đuối thôi.

Người theo tôn giáo luôn phải lo âu hoặc sợ hãi khi phạm phải những lỗi lầm mà giáo điều nghiêm cấm, lo lắng hoặc sợ hãi khi không đi nhà thờ, đền thánh, chùa,... hoặc những giáo điều bắt buộc con người phải có niềm tin tuyệt đối vào thần thánh, Trời Phật,... Ai không tin thì sẽ bị phạt,...

Do tạo ra thần thánh Trời Phật có quyền thưởng phạt thì dù cho có sống làm bao nhiêu tội ác, đến khi chết được nhiều người đọc tụng kinh, cầu an, cầu phước, cầu siêu sẽ được thần thánh Trời Phật,... tha tội thì điều đó chấp nhận được sao! Nếu chấp nhận được thì cả thế gian này đều trở thành kẻ trộm cướp,...

Thử hỏi người theo tôn giáo, họ có hoàn toàn tin vào tôn giáo thần thánh Trời Phật của họ một cách tuyết đối không?

Khi bị bệnh họ vừa đi bác sĩ, vừa uống thuốc, vừa cầu nguyện thần thánh Trời Phật, vừa thử đủ mọi cách để hết bệnh. Nếu họ tin vào thần thánh, Trời Phật,... có quyền thưởng phạt thì có nghĩa là họ tin thần thánh Trời Phật có thể giúp họ hết bệnh. Vậy tại sao họ còn đi bác sĩ, còn uống thuốc. Nếu tin vào thần thánh Trời Phật thì cứ ngồi ở nhà cầu nguyện là đủ. Họ ca tụng Thần thánh Trời Phật của họ có lòng yêu thương vô tận thì chắc nếu thần thánh Trời Phật, ... nghe được những lời cầu xin, sẽ giúp cho người bệnh hết bệnh. Thực tế cho ta thấy họ đâu có tin tuyệt đối vào thần thánh Trời Phật,...

Theo tôi thấy trên thế gian này chỉ có quy luật nhân quả là công bằng và không thiên vị ai hết. Quy luật này khách quan, không phụ thuộc vào ai, không phụ thuộc vào tôn giáo nào. Ai gieo nhân gì thì phải gặt quả đó. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình suy nghĩ, nói và làm. Không có chuyện phải hối lộ, cầu xin hoặc xin xỏ gì cả.

Có những người nói về nhân quả mà còn tụng kinh, cầu an cầu siêu thì theo tôi nghĩ những người đó không hiểu gì về nhân quả cả. Những người đó chỉ là những người đội lốt thầy sư để lừa bịp, kiếm tiền thôi.

Chỉ cần hiểu rõ quy luật nhân quả, sống đúng đạo đức nhân bản - nhân quả: "không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật khác" thì cuộc đời người đó là thiên đàng, ngược lại chính là địa ngục. Thiên đàng và địa ngục ở tại đây, tại thế gian này chứ không có thế giới siêu hình nào cả. Đó mới là thực tế.

Do có quy luật nhân quả cho nên mới có sự tái sinh luân hồi để mọi người tiếp tục trả quả do nhân đã tạo ra. Có câu: "Con người từ nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, và chết với nhân quả"

Do có quy luật nhân quả cho nên mới có thể giải thích những câu hỏi:
Tại sao có người sinh ra nghèo, có người sinh ra trong gia đình giàu, có người sinh ra đã bị bệnh, có người sinh ra đã là thần đồng,...có người sinh ra thì thông minh, có người sinh ra ngu dốt, có người sinh ra dưới quê, có người sinh ra ở thành thị, có người sinh ra ở Mỹ, ở Pháp,...

NASA1517
09-28-2013, 07:58 AM
Theo tôi nghĩ: Ai sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả: "không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh khác" thì:

- Có Tôn giáo hay không tôn giáo không còn quan trọng nữa.
- Có thần thánh, Trời Phật hay không cũng không quan trọng.

Ngược lại, ai cho rằng mình có tôn giáo nhưng không sống đúng đạo đức nhân bản - nhân quả thì chỉ mang tai tiếng đến cho tôn giáo đó thôi.

Ngoài việc tôn giáo có dạy đạo đức cho con người, hướng con người đến điều thiện, tất cả tôn giáo còn xây dựng tạo ra thêm những thần thánh hoặc đấng tạo hóa có quyền thưởng phạt con người. Cái lý lẻ đó chỉ làm cho tôn giáo đó mất đi tính khách quan và công bằng, làm cho con người sợ hãi và trở nên yếu đuối thôi.

Người theo tôn giáo luôn phải lo âu hoặc sợ hãi khi phạm phải những lỗi lầm mà giáo điều nghiêm cấm, lo lắng hoặc sợ hãi khi không đi nhà thờ, đền thánh, chùa,... hoặc những giáo điều bắt buộc con người phải có niềm tin tuyệt đối vào thần thánh, Trời Phật,... Ai không tin thì sẽ bị phạt,...

Do tạo ra thần thánh Trời Phật có quyền thưởng phạt thì dù cho có sống làm bao nhiêu tội ác, đến khi chết được nhiều người đọc tụng kinh, cầu an, cầu phước, cầu siêu sẽ được thần thánh Trời Phật,... tha tội thì điều đó chấp nhận được sao! Nếu chấp nhận được thì cả thế gian này đều trở thành kẻ trộm cướp,...

Thử hỏi người theo tôn giáo, họ có hoàn toàn tin vào tôn giáo thần thánh Trời Phật của họ một cách tuyết đối không?

Khi bị bệnh họ vừa đi bác sĩ, vừa uống thuốc, vừa cầu nguyện thần thánh Trời Phật, vừa thử đủ mọi cách để hết bệnh. Nếu họ tin vào thần thánh, Trời Phật,... có quyền thưởng phạt thì có nghĩa là họ tin thần thánh Trời Phật có thể giúp họ hết bệnh. Vậy tại sao họ còn đi bác sĩ, còn uống thuốc. Nếu tin vào thần thánh Trời Phật thì cứ ngồi ở nhà cầu nguyện là đủ. Họ ca tụng Thần thánh Trời Phật của họ có lòng yêu thương vô tận thì chắc nếu thần thánh Trời Phật, ... nghe được những lời cầu xin, sẽ giúp cho người bệnh hết bệnh. Thực tế cho ta thấy họ đâu có tin tuyệt đối vào thần thánh Trời Phật,...

Theo tôi thấy trên thế gian này chỉ có quy luật nhân quả là công bằng và không thiên vị ai hết. Quy luật này khách quan, không phụ thuộc vào ai, không phụ thuộc vào tôn giáo nào. Ai gieo nhân gì thì phải gặt quả đó. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình suy nghĩ, nói và làm. Không có chuyện phải hối lộ, cầu xin hoặc xin xỏ gì cả.

Có những người nói về nhân quả mà còn tụng kinh, cầu an cầu siêu thì theo tôi nghĩ những người đó không hiểu gì về nhân quả cả. Những người đó chỉ là những người đội lốt thầy sư để lừa bịp, kiếm tiền thôi.

Chỉ cần hiểu rõ quy luật nhân quả, sống đúng đạo đức nhân bản - nhân quả: "không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật khác" thì cuộc đời người đó là thiên đàng, ngược lại chính là địa ngục. Thiên đàng và địa ngục ở tại đây, tại thế gian này chứ không có thế giới siêu hình nào cả. Đó mới là thực tế.

Do có quy luật nhân quả cho nên mới có sự tái sinh luân hồi để mọi người tiếp tục trả quả do nhân đã tạo ra. Có câu: "Con người từ nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, và chết với nhân quả"

Do có quy luật nhân quả cho nên mới có thể giải thích những câu hỏi:
Tại sao có người sinh ra nghèo, có người sinh ra trong gia đình giàu, có người sinh ra đã bị bệnh, có người sinh ra đã là thần đồng,...có người sinh ra thì thông minh, có người sinh ra ngu dốt, có người sinh ra dưới quê, có người sinh ra ở thành thị, có người sinh ra ở Mỹ, ở Pháp,...

Cái gì kỳ vậy? Phong tục tập quán và nguồn gốc của người Việt thuần túy bị xóa sổ rồi chăng? Cái này là do sự "suy nghĩ" của bạn bị thiên lệch và chệch hướng cho nên cách phân tích của bạn về luật nhân quả không mấy khách quan về Khoa Học Nhân Bản! Chỉ có chế độ Cộng Sản Vô Thần đã làm đầu óc của trẻ con bị thui chột về nguồn gốc Tổ Tiên Ông Bà và niềm tin vào Thượng Đế, Thần Thánh, và Trời Phật! Cho nên sự hiểu biết về Tôn Giáo và Luật Nhân Quả của bạn chưa được chuẩn lắm!

Nguồn gốc của người Việt Nguyên Thủy KHÔNG lai căng Hán Chệt hay Bắc Việt Cộng Sản là luôn đem niềm tin Đạo Lý và Tôn Giáo làm Kim Chỉ Nam để làm gương đạo đức nhân quả cho các thế hệ con cháu về sau và bất kể giàu nghèo.. cho nên hầu hết đa số người dân miền Nam dưới thời 2 chế độ VNCH sống rất hiền hòa và các thế hệ con cháu và các giới học sinh rất lễ phép và có được sự tôn tri trật tự và các bậc thầy cô được nể trọng đàng hoàng... chứ không như thời nay người dân VN bị Chính Quyềncấm đoán niềm tin Tôn Giáo và đàn áp Tôn Giáo vì họ tự cho rằng Tôn Giáo là sự ru ngủ của Ma Túy? Cho nên cả một nền Giáo Dục Học Đường lẫn Giáo Dục Gia Đình bị xuống cấp và Đạo Đức Suy Đồi trong một xã hội quá KÉM bản năng làm người thì tất nhiên cái hậu quả là VÔ LUÂN THUỜNG ĐẠO LÝ cho nên các thế hệ hậu sinh rất KÉM về kỹ năng sống lẫn kỹ năng LÀM NGƯỜI!

Do đó chúng KHÔNG có niềm tin vào Tôn Giáo hay Trời Phật thì dĩ nhiên cái Chân Lý VÔ THẦN VÔ của chúng KHÔNG có giá trị vì Kỹ Năng LÀM NGƯỜI của chúng quá KÉM CÕI thì chúng phải luôn sống trong sự LỪA BỊP và DỐI TRÁ! Người sống có đạo đức tốt là người thường xuất thân từ nguồn gốc chính thống có Tông có Tổ có Tiên và có niềm tin vào Trời Phật và Tôn Giáo đàng hoàng chớ không thể phát biểu một cách mơ hồ khi nói về đạo đức và nhân quả!

Con người sinh ra ai cũng ngu dốt cả! Do đó mới lấy Đạo Lý làm Kim Chỉ Nam và Kỹ Luật trong Giáo Dục làm đầu để phát triễn cái Kỹ Năng Làm Người! Đồng thời con người phải biết tự rèn luyện về Tâm Linh và tự đào tạo bản năng sinh tồn cho chính mình mới đem phát triễn tài chánh và kinh tế thì sự việc Giàu Nghèo là do trình độ phát triễn ở mỗi cá nhân và tùy vào gia cảnh của con người ...chứ không ai tự nhiên mà giàu có một cách nhanh chóng như các quan lại của chế độ XHCN do vơ vét và bóc lột của người dân!

Dù có người được sinh ra ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc, hay ở Canada gì gì đó...thì mọi cá nhân ĐỀU PHẢI trải qua một quá trình giáo dục và kỹ năng Làm Người và từ đó ai ai cũng PHẢI có bổn phận và trách nhiệm của mình là PHẢI BIẾT Tự Lập và Tự Rèn Luyện cái bản năng Làm Người và bản năng sinh tồn của mình để giúp ích cho bản thân và đồng thời giúp ích cho gia đình và cho xã hội...chứ KHÔNG ai dựa dẫm vào sự Giàu Có của người khác để rồi sau đó đi lang thang để khoe khoang và khoác lác và tự cho mình là giàu có hơn người một cách Giả Tạo và Dối Trá! Đa số con cháu của Việt Cộng đều có cái lối sống THIẾU bản năng Làm Người vì chính gia đình của chúng KHÔNG có nguồn gốc về Đạo Lý cho nên chúng KHÔNG thiết tha với sự Rèn Luyện về Tâm Đức và Đạo Lý thì dĩ nhiên đầu óc của chúng bị RỖNG TUẾCH và VÔ CẢM! So với các thế hệ con cháu của 3 triệu người Việt ở hải ngoại vẫn luôn giữ gìn và duy trì nguồn gốc Đạo Lý của mình cho nên chúng luôn huớng về quê hương VN!

Đơn giãn là người Việt Nam chính gốc thì ai ai cũng phải biết nguồn gốc và Tổ Tiên của mình ở đâu chớ không thể nói rằng Tôn Giáo hay Trời Phật không còn quan trọng thì cái xã hội con người sẽ ra cái giống gì nếu con người không có Tổ Tiên và nguồn gốc về Đạo Lý!??? Nước Mỹ tuy là một nước đa chủng tộc nhưng họ luôn tôn trọng nguồn gốc Đạo Lý của mọi công dân Hoa Kỳ cho nên hầu hết trong các Bộ Luật của Hoa Kỳ đều tôn trọng Tôn Giáo! Và ngay cả trên đồng tiền Dollar của nước Mỹ đều luôn nhắc nhở về niềm tin mạnh mẻ của con người dành cho Thượng Đế! "IN GOD WE TRUST"!

Nếu bạn không có niềm tin vào Tôn Giáo lẫn niềm tin vào Trời Phật thì bạn nên tự vạch con đường cho mình đi trên trần gian để tự "kiểm chứng" những phân tích của bạn về luật nhân quả theo ý của bạn... chớ đừng vào đây tuyên truyền về Đạo Lý một cách thiên lệch vì sự hiểu sai của bạn về nguồn gốc Tôn Giáo nhằm bóp méo sự thật để lật đổ niềm tin vào Tôn Giáo! Trong đời sống của con người nếu bị THIẾU KÉM về niềm tin Tôn Giáo thì con người chả là cái giống gì cả! Chỉ là loài LOẠN LUÂN mà thôi!

Cho nên người Mỹ thường nói:

A Child without Decent Disciplines is a WILD CHILD!
A human being without his ROOT is an ANIMAL!

(ROOT - family rituals & religion belong together - Nguồn gốc và phong tục tập quán và niềm tin Tôn Giáo luôn gắng liền với nhau)

Như thể một đứa trẻ không được dạy dỗ và kỹ luật đàng hoàng chỉ là một đứa trẻ HOANG DẠI! Như thể một con người không có nguồn gốc chỉ là loài SÚC VẬT!

NASA1517
09-29-2013, 10:19 AM
Cách hành xử của cán bộ nhà nước

Kính Hòa, phóng viên RFA


http://www.rfa.org/vietnamese/vietnam/xa-hoi/state-cadres-style-of-living-kh-09262013123039.html/sangolftamdao-305.jpg/image
Sân golf Tam Đảo, ảnh chụp trước đây.

Hiện tượng cán bộ nhà nước ăn xài phung phí và cư xử xem thường luật pháp được bàn đến nhiều lần. Gần đây nhất là một viên Tổng giám đốc khi đi chơi trò chơi golf đắt tiền đã hành hung nhân viên sân golf.

Đạo đức sa sút

Sự việc làm xôn xao báo giới trong nước trong vài ngày qua là chuyện ông Nguyễn Đức Sơn, tổng giám đốc một công ty của nhà nước về Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, khi đi chơi golf đã dùng gậy đánh nhân viên sân golf bị thương. Sau đó ông Sơn đã bị sân golf Tam đảo cấm chơi một tháng.

Theo điều tra của báo SàiGòn Tiếp Thị thì ông Nguyễn Đức Sơn có mức lương là tám triệu đồng một tháng, và doanh thu của công ty ông đều nộp vào ngân sách nhà nước.

Trong khi đó chi phí chơi golf tại sân Tam Đảo nếu không phải là hội viên là 82 đô la Mỹ một lần tức là vào khoảng một triệu rưỡi tiền Việt Nam. Ông Sơn cho báo chí biết là ông đi chơi golf mỗi tuần từ một đến hai lần.

Như vậy số lương ông Sơn lãnh hàng tháng xem như được tiêu trọn vào việc chơi golf. Ông Sơn cũng cho rằng nhiều công chức vùng Hà Nội cũng chơi golf như ông vì bây giờ đây là trò chơi rất phổ biến.

Đây là doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp của chính quyền địa phương, tôi nghĩ chuyện đấy bộc lộ lên toàn bộ sự thối rữa của hệ thống này.

-TS Nguyễn Quang A

Công luận có vẻ sẽ chú ý đến hai việc. Thứ nhất là tiền từ đâu mà các công chức như ông Sơn có để dùng vào việc chơi trò đắt tiền này. Việc thứ hai là việc cư xử của các viên chức này trong hành vi phạm pháp xúc phạm thân thể con người như vụ việc vừa nêu.

Cách đây không lâu báo chí Việt Nam đưa tin việc những giám đốc các công ty công ích ở TP HCM có lương lên đến 2,6 tỉ đồng một năm, tức là hơn 100.000 đô la Mỹ.

Đây có lẽ là một trong những vụ việc rất hiếm hoi mà số tiền thu nhập của các viên chức nhà nước được ghi trong giấy tờ với số cao như vậy. Từ lâu ở Việt Nam đã có những cặp khái niệm đi song hành với nhau để chỉ việc thu nhập của quan chức, như Bổng - Lộc, Lương - Lậu, ý nói rằng khoản tiền lương trên giấy tờ chỉ có tính tượng trưng, còn thu nhập thực sự đến từ nhiều nguồn khác nhau, và những nguồn gốc khác nhau đó không thể công khai được vì nó bất hợp pháp.

Một cô nhân viên kinh doanh trẻ của một công ty tư nhân nói với chúng tôi về sự việc này như sau:

“Vấn đề cán bộ nhà nước ở Việt Nam tiêu xài quá đáng như vậy không có gì lạ. Những cán bộ đó có cái thế và có nhiều tiền. Họ không sợ dư luận hay gì cả, mà điều đó dường như là một sự hiển nhiên của xã hội Việt Nam mình.”http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/state-cadres-style-of-living-kh-09262013123039.html/vut-gay-golf-250.jpg/image
Ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, ảnh chụp hôm 15/9. Courtesy VTC.

Nói về hành vi đạo đức của những người nhiều tiền của trong xã hội Việt Nam hiện nay, một nhà sư từ TP HCM nói với chúng tôi:

“Sự sa sút đạo đức trong xã hội có nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Bỗng dưng có nhiều tiền mà không hiểu giá trị mồ hôi xương máu của đồng tiền thế nào rồi ăn xài phung phí mất đạo đức đi, đó là một vấn đề nhức nhối.”

Khi đề cập đến thu nhập quá cao như vậy của các công chức nhà nước, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện IDS một tổ chức Think Tank độc lập đã tự giải thể nói:

“Nếu là một công ty tư nhân thì khỏi phải bàn cãi về lương bổng của lãnh đạo. Họ làm hiệu quả lương họ cao, lương cao quá mà hoạt động không được thì họ phá sản. Nhưng đây là doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp của chính quyền địa phương, tôi nghĩ chuyện đấy bộc lộ lên toàn bộ sự thối rữa của hệ thống này.”

Cái trục trặc của cả hệ thống mà tiến sĩ Quang A vừa đề cập trở nên nghiêm trọng hơn khi những người thuộc thế hệ trẻ như cô nhân viên kinh doanh mà chúng tôi hỏi chuyện trên kia cho rằng điều đó đã trở thành bình thường trong xã hội Việt Nam.


Một giai cấp mới

Đất nước đang bị kiềm hãm rất nhiều, thiếu dân chủ trong vấn đề chọn lựa nhân sự, thiếu dân chủ trong lúc thực thi quyền lực cho nên mới kéo tới tình trạng thê thảm hiện nay.

-GS Nguyễn Đăng Hưng

Công ty mà ông Nguyễn Đức Sơn làm Tổng giám đốc đảm nhiệm những công việc rất cao cả. Đó là: nhà ở cho người thu nhập thấp, người thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, nhà ở phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên. Tức là những mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà đảng cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tuyên bố là mình phục vụ dưới bóng cờ công nông của họ.

Nhưng thực sự là đã hình thành một giai cấp mới gồm có nhiều người như ông Sơn, thuộc đảng lãnh đạo, xem việc người khác phục vụ mình là đương nhiên và mình có quyền xâm hại đến những người thấp cổ bé họng hơn mà không bị trừng phạt. Cô nhân viên trẻ tuổi nói tiếp:

“Những người đó họ có thế, họ nhìn những người bình thường, những nhân viên mà họ gặp là những người phải phục vụ họ tối đa. Họ có thể bức hiếp xâm hại mà những người kia khó có thể nào đòi lại được công bằng.”

Sự sa sút đạo đức trên nhiều mặt như lời nhà sư, trong một bối cảnh thu nhập cao không rõ ràng của các quan chức và sự xem thường pháp luật của họ, đã thực sự trở nên đáng lo ngại vì nó đã trở nên những điều bình thường.

Trả lời đài Á châu tự do nhân dịp tuyên bố thành lập diễn đàn xã hội dân sự của các nhân sĩ trí thức và nhiều tầng lớp khác vừa xảy ra cách đây vài này, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một nhà khoa học Việt kiều hồi hương, nói:

“Đất nước đang bị kiềm hãm rất nhiều, thiếu dân chủ trong vấn đề chọn lựa nhân sự, thiếu dân chủ trong lúc thực thi quyền lực cho nên mới kéo tới tình trạng thê thảm hiện nay, đó là tham nhũng.”

Diễn đàn được thành lập với hy vọng tập hợp nhiều tiếng nói hơn nữa nhằm tiến tới một xã hội dân sự có sự kiểm tra quyền lực, chống sự bạo quyền và tham nhũng. Những cố gắng liên tục vẫn đang được thực hiện để biến những điều bình thường đau đớn trở thành bất thường và loại bỏ chúng.


Kính Hòa, phóng viên RFA

NASA1517
09-29-2013, 10:36 AM
Chiếc áo Cà sa không làm nên nổi một nhà tu
http://1.bp.blogspot.com/-xEDYVfH9YZI/UkRiSx2LV6I/AAAAAAABaFo/KA7GMW6CIEY/s1600/hcm-suhomang2-original.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-xEDYVfH9YZI/UkRiSx2LV6I/AAAAAAABaFo/KA7GMW6CIEY/s1600/hcm-suhomang2-original.jpg)David Thiên Ngọc (Danlambao) - Hắn ta lợi dụng lòng tin của bổn đạo, Phật tử để đăng đàn giảng thuyết Phật pháp... đang giảng kinh Pháp cú hắn ta chuyển hệ qua một buổi thuyết giảng ca tụng kẻ thù truyền kiếp Bắc phương Tàu khựa. Có một điều hắn là tay sai của tập đoàn bán nước CSVN ca tụng quan thầythế nào là tùy thích... bởi trót mang lấy kiếp chó thì phải ăn... mà thôi. Đàng này hắn âm mưu gieo vào lòng Phật tử, vào nhân dân một tư tưởng cực kỳ phản động là "bóp méo lịch sử" và "vo tròn ngụy tạo" cho rằng TQ-VN là anh em cùng huyết thống không thể chối cãi...

*

Trong dân gian thường nói "một cánh én không làm nên nổi một mùa xuân" hay "một chiếc lá không làm nên nổi một mùa thu" nhưng một cánh én hay một chiếc lá lúc nào nó cũng vẫn thể hiện đúng bản chất của mình từ khi tạo hóa mới sinh ra.


Đàng này một chiếc áo Cà sa thì hoàn toàn khác hẳn về tính chất và ngữ cảnh. Nó không thể hiện được một chân lý nào hay nói lên được một điều gì một khi chưa xác định bên trong chiếc áo đó là nhục thân, xác phàm với bao điều sân si, cuồng vọng của kẻ phàm phu phục tử hay là hạt minh châu sẽ tỏa sáng dưới ánh mặt trời hay dưới ánh đèn khi màn đêm buông xuống.


Chiếc áo Cà Sa thật gần gũi với nhân dân VN ta, nó thể hiện một nền đạo lý Á Đông đẹp đẽ mà cái triết lý cao thâm ấy mở con đường sáng cho con người của nhiều nước trên thế giới nhất là Á Châu trong hàng ngàn năm qua. Không còn nghi ngờ gì nữa! Con đường của Phật pháp cao minh đã trở thành "Đạo" cho hàng trăm triệu người đi theo, lời Phật dạy đã thành "Kinh" cho người người tụng niệm và tu thân. Từ sâu thẳm trong triết lý của Phật học thì chúng ta không còn gì để nói thêm nữa.


Tuy nhiên trong xã hội VN bất kể dưới thể chế nào cũng có không hiếm người lợi dụng áo nhà tu để làm trái với con đường của Phật pháp. Trong văn cảnh này tôi nhận thấy có những trường hợp sau:

Thứ nhất là một số Phật tử, thầy tu Đạo chưa cao, Đức chưa trọng, Tâm thức chưa minh để phân biệt giả, chân. Không nhìn được thị phi để sa chân vào cám dỗ hoặc dễ dàng để cho ma đưa lối, quỉ dẫn đường... Thành phần này không đáng trách cho mấy vì lực tu và phẩm hạnh chưa cao, tầm nhìn thiển cận, tâm và trí có phần hạn chế.

Thứ hai là hạng nói về triết lý Phật học thì tương đối thông, con đường phía trước của bậc tu hành phải đi và phải làm gì đều biết rõ nhưng vì một mục đích "U-Mặc" nào đó mà cố tình bán thân cho quỉ để làm tổn thương Phật pháp, làm ô uế Thiền môn, làm vấy bẩn Cà-Sa, bôi nhọ từng trang kinh của Phật để đạt được cái cứu cánh đen tối, bất minh. Hạng này trong kinh Phật đã dành riêng phần hậu quả và người đời cũng có chừa cho chúng một chỗ đứng riêng.

Thứ ba là hạng đội lốt nhà tu, mượn áo Cà-Sa để che lấp hình hài của quỉ, hạng này đa phần dốt về văn hóa và đạo pháp. Chúng bắt đầu sinh sôi nảy nở ở đất nước VN kể từ mùa thu năm ấy. Từ khi loài cáo Hồ xuất hiện trà trộn trong dân gian gieo mầm ươm hạt. Loại mang mặt người nhưng lòng dạ thú, loại "quỉ nhập tràng mặc áo Cà-Sa" đem kinh Phật phổ biến tự cho là giảng khắp nơi làm hình thức nhưng lại lồng bên trong những trang kinh, núp bóng từ bi, dựa cội Bồ Đề mà thực hiện mưu đồ của quỉ, ám hại bá tánh sinh linh.

Trong lộ trình cưỡng chiếm Miền Nam VN của CSBV, loại sư hổ mang ở hạng thứ 2&3 nhiều vô kể, sách vở xã hội đã ghi đồng thời lịch sử đang và sẽ phán xét.

Nơi đây ta đề cập đến hạng thứ 3 đang vung tay múa gậy trong xã hội VN. Loại quỉ ma đội lốt người mặc áo Cà-Sa tôi chỉ đơn cử gần đây một nhà sư gọi là thượng tọa thích đủ thứ mang thẻ đỏ với danh xưng Thanh Quyết. Các khoảng rượu thịt, karaoke ôm, giao du với đám xã hội đen, gái gú... và vạn thứ trên đời này hắn ta có đủ. Từ Hà Nội xuống Yên Tử Quảng Ninh ai ai cũng đều rõ. Có lần hắn sém bị cắt "con tự do" vì nhảy rào cố tình hái hoa có chủ. Tôi thiết tưởng nói nhiều hơn nữa về những thành tích của vị "đại sư" này cũng bằng thừa và chắc chắn là hắn sẽ cười thầm...vì thực ra hắn có phải là một nhà tu? Ai hiểu hắn hơn hắn?


Ở hạng thứ 3 này toàn bộ con cháu của hồ với nhiệm vụ đội lốt Cà-Sa để làm tay sai cho đảng, kẻ tung người hứng khuynh loát xã hội, gây bất mãn, nghi ngờ trong nhân dân đối với Phật giáo, gây chia rẽ trong hàng ngũ Phật tử, làm bại hoại Phật pháp. Chẳng những đối với Phật giáo mà còn nhiều tôn giáo khác nữa với mục đích vô thần hóa xã hội.

Với bản chất vô thần từ trong trứng nước, sau khi thâu tóm được giang san Miền Nam VN, tài nguyên Quốc Gia, tài sản của dân tộc nằm gọn trong tay, các đảng viên cộng sản lại quay sang khẩn cầu thần thánh đến độ mê tín dị đoan với một ước nguyện đen tối là xin thần linh gia hộ cho được... còn đảng còn mình, giữ vững những gì đã vơ vét được. Chính Thủ Ếch cùng vợ con đi lạy lục cầu xin 8 hướng 10 phương, chùa chiền miếu mạo nào nghe linh thiêng cũng lên kế hoạch vi hành rồi sụp lạy quỳ xin... nhất là trong các kỳ chuẩn bị cho hội nghị T.Ư 6 & 7. Trong đó có những nơi mà trước kia bị chính tay hắn và đồng bọn đập phá tan tành.http://2.bp.blogspot.com/-ocoUjCKKdj8/UkRgPcauJ1I/AAAAAAABaFM/ihFulvpfX3U/s200/thichthanhquyet-2.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-ocoUjCKKdj8/UkRgPcauJ1I/AAAAAAABaFM/ihFulvpfX3U/s1600/thichthanhquyet-2.jpg)


Trong

năm 2010 tên sư mang cốt quỉThanh Quyết nghe theo lời 3 Ếch đúc tim đồng cho Thánh Gióng vào ngựa rồi yếm bùa, yếm chú để tượng người và ngựa thành thánh với tâm nguyện chở che cho chúng được vững vàng ngôi vị... thật là chuyện hoang đường.


Chưa hết, Thanh Quyết còn hùa theo 3 Ếch với công văn 7169 lên án và cấm cán bộ viên chức công nhân vào đọc Danlambao và các trang mạng lề dân khác nữa. Sau đó hắn ta đăng đàn ở nghị trường "cuốc hội" phát biểu theo đóm ăn tàn rằng "Nhiều mạng truyền thông internet đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật, truyền bá văn hóa đồi trụy, độc hại, trái thuần phong mỹ tục, bịa đặt xuyên tạc, gây dư luận xấu, hoài nghi đối với các lãnh đạo đảng, nhà nước. Chính phủ phải có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng không lành mạnh này, xử lý thế nào những người đưa thông tin không đúng sự thật." Thành tích, thành ma của tên CS giả nhà tu này dẫy đầy không kể xiết.


Gần đây lại lộ diện một tên CS đội lốt thầy tu mang tên thích Chân Quang cực kỳ phản động.http://1.bp.blogspot.com/-WIBLWJzZ-VQ/UkRgnG9JHRI/AAAAAAABaFU/xUmCeVYQPBo/s1600/Thichchanquang-009.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-WIBLWJzZ-VQ/UkRgnG9JHRI/AAAAAAABaFU/xUmCeVYQPBo/s1600/Thichchanquang-009.jpg)
Hắn ta lợi dụng lòng tin của bổn đạo, Phật tử để đăng đàn giảng thuyết Phật pháp... đang giảng kinh Pháp cú hắn ta chuyển hệ qua một buổi thuyết giảng ca tụng kẻ thù truyền kiếp Bắc phương Tàu khựa. Có một điều hắn là tay sai của tập đoàn bán nước CSVN ca tụng quan thầy thế nào là tùy thích... bởi trót mang lấy kiếp chó thì phải ăn... mà thôi. Đàng này hắn âm mưu gieo vào lòng Phật tử, vào nhân dân một tư tưởng cực kỳ phản động là "bóp méo lịch sử" và "vo tròn ngụy tạo" cho rằng TQ-VN là anh em cùng huyết thống không thể chối cãi với ngụy ngôn rằng hơn 4000 năm về trước vua Tàu là Đế Minh sinh ra Đế Nghi là anh và phong Thái tử.

Sau đó sinh ra người em là Kinh Dương Vương thông minh xuất chúng. Vua Đế Minh quyết định truyền giang san cho Kinh Dương Vương chứ không là Đế Nghi. Kinh Dương Vương với tấm lòng bao dung, kính trên nhường dưới nên tâu với vua cha rằng mình không nhận ngôi báu mà nhường cho người anh. Sau đó vua Đế Minh quyết định chia đôi sơn hà, phía nam thuộc về Kinh Dương Vương. Sau này Kinh dương Vương sinh ra Lạc Long Quân (thủy tổ Lạc Việt chúng ta). Từ đó hắn ta hợp thức hóa TQ-VN cùng một dòng dõi là không thể chối cãi gì được. VN ta cùng huyết thống với kẻ thù truyền kiếp. Như vậy hắn ta công khai xóa bỏ cội nguồn dân tộc Việt, xóa bỏ đất nước nghìn năm xương máu của tổ tiên mà sáp nhập vào đại Hán. qui phục Tàu cộng một cách triệt để.


Trơ trẽn và lố bịch hơn hắn tự vẽ rắn thêm chân lập luận rằng Kinh Dương Vương hiền lành đức độ với tâm thức nhường nhịn, kính trọng người anh Đế Nghi và nhường hết đất đai giang sơn cho người anh (ý hắn nói giao hết nước VN cho Trung cộng). Sau này Lạc Long Quân phiêu bạc về phương Nam (hắn dùng từ Lạc Long Quân vượt biên trái phép) gặp tiên nữ Âu Cơ và từ đó bỏ cả cơ đồ để được ở bên nàng. Với một con người lùn trí tuệ, u mê tâm thức mới lập luận rằng Lạc Long Quân bỏ cả giang san để được lấy Âu-Cơ. Chỗ này hắn cố tình tạo ra một ý thức mơ hồ để cho ai đó có tầm hiểu và nhìn không xa, trông không rộng sẽ nhứt thời hồ đồ nghĩ rằng Lạc Long Quân bỏ cội nguồn mà "theo gái". Lúc này hắn còn còn thể hiện bản chất trăng hoa phát tiết ra ngoài với câu nói rằng khi Lạc Long Quân gặp được Tiên Nữ thì "phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng... lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng..."

Nếu với tư cách của một vị chân tu nhất là đang giảng đạo trước hàng trăm thiện nam tín nữ... từ xưa đến nay chưa hề có một vị nào thổ lộ ý tứ gợi tình gió trăng một cách lộ liễu như thế. Sau câu nói phảng phất hơi tình này thì cử tọa phát lên một loạt ồ... ồ... Tôi không hiểu đó là lời trầm trồ tán dương hay sự kinh ngạc và thất vọng về đạo hạnh của hắn từ các Tăng Ni Phật tử. Không biết sau buổi thuyết giảng đó, nửa đêm vào giờ tý canh 3 có bóng hồng nào lẻn vào hậu liêu để gởi hương cho gió như xưa kia loài khỉ đột (Tề Thiên) canh 3 lẻn vào hậu phòng ra mắt Quỉ Cốc tiên sinh?!

Trở lại với tư duy phản động và hồ đồ của thích Chân Quang. Hắn cho rằng với đạo lý thấm nhuần trong cốt lõi, nhiễm vào máu từ Kinh Dương Vương đến Lạc Long Quân và truyền mãi về sau là dân VN ta phải luôn luôn kính trọng và nhường nhịn đàn anh ở Bắc phương cho dù người anh đó có cuồng si, điên loạn tham lam, bẩn thỉu cỡ nào thì đàn em (VN) cũng phải cam chịu, nhịn nhục để giữ trọn đạo nghĩa. Như thế hắn nói thẳng ra rằng ngày nay bọn Tàu cộng Bắc phương có xâm lăng, cướp đoạt thì ta cũng phải cúi đầu thần phục! Hắn còn "láo"- chữ "láo" ở đây nằm trong ý nghĩa "mày láo nhệ!" chứ không phải là nói láo như dân Nam Bộ thường dùng. Hắn dám phỉ báng tiền nhân đã dày công xương máu đuổi giặc, vỗ yên bờ cõi là đức Lý Thường Kiệt. Người mà ngày nay trên mọi thành phố VN đều có đường mang tên người. Nước dòng sông Như Nguyệt còn chảy, Mặt trời, mặt trăng còn lấp lánh dưới dòng sông thì oai danh Lý Thường Kiệt vẫn ngời sáng muôn đời và bốn câu thơ:


"Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư.
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm.
Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư!"


Còn lưu truyền muôn thuở trong sử xanh dân Việt.


Thế mà hắn ta dám cho rằng đức Lý Thường Kiệt đánh đuổi giặc Tàu là "hỗn" (nhắc đi nhắc lại nhiều lần) là xúc phạm đến bề trên. Chắc có lẽ tên thích Chân Quang này có cùng DNA với loài Hồ cáo. Nếu muốn phán xét hay răn dạy cho một ai đó có hành vi đúng sai thì người phán xét đó một là ở vị trí kẻ bề trên. Kẻ bề trên mới dám rầy la, qui kết con cháu, học trò đệ tử rằng "mầy hỗn" hoặc là kẻ đó là hạng vô loại, hồ đồ, thiểu năng trí tuệ, chẳng hiểu thị phi, không biết mình là ai, đang đứng chỗ nào nên ăn nói quàng xiên chẳng biết đâu là trời đất. Có lẽ tên Chân Quang này cùng "gen" với cáo Hồ ngày trước.

Chính Chân Quang đã nói: Đời nhà Trần có Vua Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông đắc đạo nhưng người dân vẫn xếp sau đức Trần Hưng Đạo. Hưng Đạo Vương được người đời tôn là Đức Thánh Trần. Thế nhưng cáo Hồ sau khi tha phương cầu thực làm toi mọi dưới tàu, trong bếp khắp nơi tìm cuộc sống, xin làm tay sai, nô lệ cho Pháp (qua đơn xin học trường thuộc địa với ý muốn được phục vụ cho đại Pháp) không được rồi phiêu dạt khắp nơi sau trở về đứng dưới tượng Đức Thánh Trần cao giọng "láo" rằng:Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng

Tôi, bác chung nhau nghiệp kiếm cung,
Bác thắng quân Nguyên, thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp, ngọn cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!


Thật vô cùng "láo"! Trước hết vấn đề ai đó được phong anh hùng là xã hội, người đời tôn phong, còn ở đây Hồ tự phong. Tiếp theo chữ "bác" mà Hồ dùng ở đây có nghĩa là "anh" (người Bắc thường có cách gọi thay cho con của mình khi tiếp xã giao với ai đó ngang hàng - bạn bè gặp nhau là chào bác, khách vào nhà thì mời bác xơi nước). Hồ tự đặt mình ngang bằng với Đức Thánh Trần mặc dù thời gian cách nhau gần 700 năm. Thái độ trên thật là "láo" xưa nay chưa từng có cho nên câu dưới hắn lớn giọng "Tôi, bác cùng nhau..."

Hồ láo tiếp: Đức Thánh Trần chỉ đủ sức "đưa" mà đưa chỉ có "một nước" qua nô lệ, còn Hồ thì "dẫn" cả năm Châu đến đại đồng. Hắn dùng từ "đưa" đối với từ "dẫn" thật là ngạo nghễ và ngông cuồng. Xét từ đầu đến cuối bài thơ thì Hồ vô cùng "láo". Đúng như lời Trần Dân Tiên đã ca tụng trong "Cuộc đời hoạt động của Hồ chủ tịch" và T. Lan đã thể hiện trong "Vừa đi vừa kể chuyện". Giờ đây xác và hồn đang bị cầm tù, xiềng xích ở Ba Đình Hồ có nghe và lấy làm vinh với hai câu rằng:

"Cần Thơ có bến Ninh Kiều.
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân!!!"
http://2.bp.blogspot.com/-XWUXeuvnpRg/UkRg7CtmsEI/AAAAAAABaFc/5PEw8FbkNA8/s1600/hcm-suhomang-original.jpg


Thích Chân U (U tối chứ không Quang minh) tiếp. Hắn tự phơi bày ra cái tầm thấp kém của mình, chứng tỏ cái sở học của hắn ở tầm của tiến sĩ củ sâm 3 Ếch mà thôi. Khi hắn đề cập đến phạm trù "chính trị". Hắn tự thú và nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng: "Chính trị theo chữ nghĩa là gì thì tôi không biết (đúng là đồ dốt) nhưng bản chất chính trị là thủ đoạn, là lừa dối, mưu mô, bỉ ổi, lường gạt v.v..."

Đúng! Hắn chỉ hiểu phiếm diện một chiều, hiểu một cách xác thực của chính trong thâm tâm, đường lối của tập đoàn CSVN, CSTQ mà hắn cúc cung phụng sự mà thôi. Cái thứ chính trị bá đạo mà CS thực thi trong thế kỷ qua. Còn nền chính trị vương đạo thì Chân U này chưa đủ trình độ nhận thức và chưa được biết đến bao giờ, chính cái nghĩa của phạm trù chính trị hắn cũng chưa hiểu được thì vô phương... Nếu hắn ta đọc bài Hạ màn "bá đạo" của tôi đã viết thì có lẽ hắn sẽ mở thêm được tầm nhìn và trí hắn đỡ U một chút.


Về mặt văn hóa thì Chân U cho rằng văn hóa TQ là vĩ đại. Tất cả văn thơ, phim ảnh, các giá trị tinh thần, vật chất của TQ là bao trùm thế giới. TQ là bậc thầy vĩ đại của VN và nhiều nước. Người quân tử là xuất phát từ TQ, người TQ đi dạy từ triết học, văn minh và đạo lý cho toàn thế giới. Đến nỗi một tờ giấy có chữ Tàu cũng không ai dám vứt bỏ bừa bãi (sic...) không dùng đến thì đốt đi (như đốt vàng mã vậy) chứ không dám xúc phạm, làm ô uế vì chữ Tàu (chữ Nho) là chữ của "Thánh Hiền". Các công trình kiến trúc đền chùa miếu mạo đến một cái quán ăn bên đường cũng gấp trăm lần ở VN (sic... đúng là mang dòng máu Tàu khựa).


Cái đại phản động của kẻ mặc áo Cà-Sa Chân U là phớt lờ, phủ nhận công lao đánh quân Thanh xâm lược nước ta của vua Quang Trung mà ngược lại ca ngợi, tôn thờ quân xâm lăng là vua Tàu Càn Long, ca ngợi hắn là vì vua cực kỳ vĩ đại, là cực kỳ đạo đức, bao dung là anh minh mà ngàn đời ta phải học, ngàn đời phải biết ơn và tôn quí. Hắn còn lu loa cho rằng quân nhà Thanh đánh VN chỉ là giúp VN chứ không hề xâm chiếm. Bởi trong tâm thức của hắn và tập đoàn bán nước thì đất nước VN cũng là của TQ mà xâm lược cái nỗi gì??? Thành quả của tiền nhân suốt hơn 4000 năm lịch sử của dân tộc VN mà tên thầy tu giả hiệu Chân U, núp dưới lớp áo Cà-Sa nhà Phật đã xóa bỏ tất cả và sáp nhập vào đại Hán từ dòng máu đến lãnh thổ, con người, văn hóa và xếp dòng dõi Lạc Hồng từ tổ tiên cho đến chúng ta ngày nay đều vào bậc tôi thần của giặc Tàu phương Bắc. Thật cực kỳ phản động- Thế nên chúng ta cần phải soi xét cho kỹ bên trong những chiếc áo Cà-Sa là bậc chân tu hay lũ quỉ nhập tràng mà có phương cách để đón nhận hay xua đi!


Ngày 26/9/2013


David Thiên Ngọc (http://danlambaovn.blogspot.com/)
http://mediacdn.disqus.com/uploads/users/7181/1712/avatar92.jpg?1380129841 (http://disqus.com/disqus_pFgr2tRFyF/)

Vẹt (http://www.datviet.com/#) • a day ago (http://www.datviet.com/#comment-1062853592)•Có thể nói chưa có thời nào mà các tôn giáo bị "đánh phá" như thời cộng sản. Ở Việt Nam thời cộng sản nầy không một tôn giáo nào mà không có người của cộng sản gài vào để dòm ngó kiểm soát và nhứt là phá hoại thanh danh của các tôn gíáo. Có thể nói 2 tôn giáo bị cài người và đánh phá lớn nhứt làPhật Giáo và Công Giáo. Trong đó, Phật Gíáo có số tín đồ đông nhứt, nên bị dòm ngó và bị đánh phá nặng nhứt. Ngoài ra, còn có một yếu tố nữa cũng không kém phần quan trọng. Đó là hệ thống tổ chức và kiểm soát của Phật Giáo không chặc chẻ và khắc khe như bên Công Giáo (Tôi xin quý bạn Phật tử đừng hiểu lầm. Tôi không bao giờ có ý phê bình lối tổ chức của Phật Giáo. Để các bạn hiểu rõ về tôi hơn, tôi xin tóm tắt sơ lược về liên hệ của gia đình tôi với Phật Giáo. Tuy không phải là gia đình Phật tử mà là gia đình Công Giáo, nhưng ông Nội tôi là bạn rất thân của Sư Ông trụ trì một chùa ở một tỉnh nọ. Ông Nội tôi đã từng góp công góp của để xây dung ngôi chùa nầy. Do đó, mộ phần của Ông Nội va Bà Nội tôi nằm Khu vực dành riêng cho các vị Sư của chùa nầy. Linh vị của cả Ông Nội và Bà Nội tôi cũng được đặt trong chùa nầy. Riêng cá nhân tôi cũng có một sự cung kính đặc biệt đối các bậc chơn tu Phật Giáo. Có thể nói không sai là trước 75 khi còn phục vụ tại Cần Thơ, tôi là "tài xế" riêng của của vị Sư trụ trì Chùa Kiến Quốc Lộ 20 Cần Thơ. Muốn đi đâu "Cụ" chỉ cần phone cho tôi một tiếng là tôi đích thân lái xe đến ngay. Giờ thì tôi đóng ngoặc và tiếp tục). Từ chổ nầy mà thường thì chúng ta thấy sư hổ mang nhiều hơn limh mục "hổ lửa." (Mặc dầu linh mục hổ lửa cũng không phải hiếm. Phan Khắc Từ, tôi không gọi ông là linh mục vì ông không xứng với chức danh nầy, là một điển hình). Do đó, phải nói rằng cái tội "phá đạo, hại đời" của HCM và bọn hậu duệ là tội "trời tru, đất diệt" và người đời nguyền rủa ngàn năm.


Viet Nam men yeu • 2 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1061799295)•

Mặt trận tôn giáo rất quan trọng. Bao nhiêu năm CS lợi dụng để đưacông an đầu trọc và thuyết giảng tư tưởng phản động, phản dân, phản đân tộc. Ngạo mạn chê bai tổ tiên của ta mà lịch sử của chúng ta đã trải qua 4000 năm. Mất lịch sử, mất văn hóa là mất nước đó. Bởi vậy từ lâu các trang mạng trách sao người VN vô cảm, không ủng hộ sinh viên biểu tình chống tàu xâm lược biển đông. Ai cũng nói là họ sợ hải. Giờ thì cũng rõ là đầu óc của dân đã bị đầu độc từ tưởng "Trung Quốc là anh, ta là em hoặc vua Càn Long rất nhân đạo, Nguyễn Huệ viết thư cầu hôn công chúa và đòi lại lưỡng Quảng là vua Càn Long chấp thuận liền hoạc là Lý Thường Kiệt đánh lưỡng quảng là hổn vì em mà đánh anh. Do đó ban tuyên giáo trung ương giải thích cho sinh viên là dân trung quốc không có tham vọng chiếm biển của ta, chỉ có số ít trong chính quyền TQ làm bậy để từ từ đảng thuyết phục, nói phải thì củ cải cũng nghe ". Với các luận điệu này thì người dân thờ ơ và ỷ lại để có đảng lo. Nguy hiểm là ở chỗ đó. Bởi vậy còm sỹ chúng ta không cần phải có lời chưởi rũa, mà nghỉ ra kế sách để tuyên truyền lịch sử của dân tộc VN, tuyên truyền biên giới hải đảo, đất của cha ông ta để lại. Phương pháp nào đến tai dân, mưa dầm thấm lâu để còn giữ lại văn hóa truyền thống dân tộc. Mong lắm thay.


Người Hà nội • 2 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1061386426)•

Dũng Ếch muốn dùng Thích thanh Quyết để mị dân, cho ra ứng cử QH với bằng cấp là giáo sư-tiến sĩ (nhưng không 1 ai biết ông ta học trường nào và bằng cấp ngành gì? Lúc đó báo chí cũng ùm beng). Cho trụ trì ở chùa Phúc Khánh-Ngã 3 Sở Hà Nội.
1/ Thường đăng đàn cầu và cho quẻ các chủ số đề lớn ở Hà Nội, như Ngọc xám, Sơn bạch tạng (đàn em Năm Cam) để lấy tiền.
2/ Xúi Dũng X đúc 2 quả tim (người và ngựa) bằng đồng để yểm vào trong ruột Thánh Gióng (tiến sĩ Quyết viết là Thánh Dóng- hình dưới) và con ngựa của T.Gióng
3/ Móc nối với Nguyễn thanh Nghị, con trai Dũng X xin kinh phí xây học viện Phật giáo quốc doanh ở Sóc Sơn, vụ này Quyết kiếm được 100 ngàn USD bỏ túi.
4/ Quyết thường có mặt ở quán karaoke của Sơn bạch tạng ở đường Bùi thị Xuân, Hà Nội, nhậu nhoẹt và có gái phục vụ.
5/ Quan hệ bất chính với bà Hồng "tín nữ" ở phố Láng Thượng. Chồng bà ta đến chùa Phúc Khánh ghen nhiều lần, khiến Quyết phải bỏ đi Yên Tử giao chùa cho sư khác.
6/ Quyết chính là công an an ninh thuộc phòng PA67 là xếp của Chung con, sau này là giám đốc sở công an Hà Nội.


http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/4640/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/4640/original.jpg)


Dandocbao Người Hà nội (http://www.datviet.com/#comment-1061386426) • 2 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1061405931)•
Theo NAK báo Phụ nữ TPHCM đăng: Tại cuộc thi chung khảo hoa hậu phía Nam, tháng 8/2012. Có 1 sư thầy không phải chỉ đi xem chị em thi thố mà còn chăm sóc rất chu đáo cho các thí sinh, thầy này thuộc đoàn hộ tống nhóm người đẹp đi thi là 'gà' của 1 nhà thiết kế.http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/4844/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/4844/original.jpg)


Lê minh (http://www.datviet.com/#) • 2 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1061339226)•

Thằng sư hổ mang đó là Thích chân giữa, chứ chân quang chân minh gì đâu.


Thanh Hoàng Ba xe ôm (http://www.datviet.com/#comment-1061211574) • 2 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1061461105)•

Đám côn an đội lốt thầy tu...


http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/5253/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/5253/original.jpg)


Người đọc báo Ba xe ôm (http://www.datviet.com/#comment-1061211574) • 2 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1061318437)•
Cũng bài báo trên, thầy hổ mang này là thích nhuận Tiến. Cháu gái nói: "Ở chùa thì ổng ăn chay, nhưng mỗi khi đi với cháu ổng đều ăn thịt, uống bia đến say rồi đưa cháu vào khách sạn ép cháu quan hệ tình dục"
(Ảnh minh họa của báo Tiền phong)http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/3962/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/3962/original.jpg)Quetrac54 Người đọc báo (http://www.datviet.com/#comment-1061318437) • 2 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1061359680)•

Cảm ơn anh Ba xe ôm & người đọc báo đã cho tôi biết thêm để tin!
Đúng là Sư Hổ Mang thật rồi! Báo của Đoàn TNCS Hồ Chí minh đăng đoàng hoàng nhé? Tôi giật mình bàng hoàng quá đỗi?
Quetrac xin tặng các Sư có máu Dê rằng:
Sư đi với Đảng mặc áo cà sa?
Sư đi với gái thành loài hổ mang!


Tín nam Người đọc báo (http://www.datviet.com/#comment-1061318437) • 2 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1061330161)•


Bọn CSVN lập ra PG quốc doanh, gài cán bộ an ninh vào làm sư giả nên mới có tình trạng sư hổ mang lắm như thế này.http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/4045/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/4045/original.jpg)Photocop • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060900056)• 17 0
Sư quốc doanh. Các vị này đi với bụt đội nón cối.


http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/9976/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/9976/original.jpg)


Dũng VT dan (http://www.datviet.com/#comment-1060869416) • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060995823)• 16 0

Áo cà sa này thì dứt khoát không phải nhà tu rồi. "Thày" Huệ Phong ở Bà rịa - Vũng Tàu, rước diễn viên sex Thái nhã Vân vào chùa để làm bộ ảnh nude "thoát tục" gồm 12 tấm ảnh kiểu như thế này.


http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/957/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/957/original.jpg)Người VT dan (http://www.datviet.com/#comment-1060869416) • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060911005)•
Vương chí Việt là cháu ruột của Nguyễn sinh Côn tự là "thích ăn" cá để có sức qui y cho nữ đệ tử.


http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/67/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/67/original.jpg)Cấm hút thuốc Năm cầu kho (http://www.datviet.com/#comment-1060927570) • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060979068)• 12 0

Đây là "cầy thác" quốc doanh tạm dừng chân trên đường khất thực, "khói trần" lan tỏa tùm lum.
http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/731/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/731/original.jpg)


Đàm việt gian Tu theo đội (http://www.datviet.com/#comment-1060720053) • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060933085)•
Hổng biết tên 'việt gian' Đàm vĩnh Hưng suy nghĩ gì khi hắn chơi kiểu này.
http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/358/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/358/original.jpg)


http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/359/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/359/original.jpg)


Người đọc báoĐàm việt gian (http://www.datviet.com/#comment-1060933085) • 2 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1061342724)•

Sau vụ "khóa môi" sư thầy, Đàm vĩnh Hưng bị 'phạt hành chính trong lãnh vực văn hóa' theo nghị định 75 là 5 triệu đồng. Ca sĩ họ Đàm bèn lộ tẩy: "Sư thầy chủ động đề nghị tui hôn". Không biết đúng hay không, mà trên trang Facebook của sư thầy Thích pháp Định có những hình như thế này, sau sự cố trên thầy mới chịu xóa.
http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/4155/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/635/4155/original.jpg)


VBK. • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060476606)•

Là một Phật tử, tôi thật sự chóng mặt với những nhà "tu hành" bát nhào này. Một truyền thống đạo đức hơn hai ngàn năm đã cùng song hành với dân tộc trong mọi giai đoạn gian nguy và an lạc của đất nước bị cộng sản bôi bác bôi bác đến không còn chỗ để bôi bác nữa. Hình ảnh bệ rạc của những kẻ mặc áo cà sa, đội lốt tu hành như Thia1ch Chân Hoang, Thích Thanh Quyết, Thích Thanh Dũng... và hàng hàng lớp lớp những kẻ khốn nan đang phá hoại Phật Pháp đã làm cho dân tộc này vô cùng xấu hỗ.
Một ác thú HCMđược đúc tượng và đem đặt vào một ngôi chù đỏm dáng quả là một nỗi điếm nhục. Tôi hoàn toàn tê cứng trước những hình ảnh khốn nạn này. Và tự đặt cho mình một câu hỏi "phải làm gì đâY?". Nhưng thực tình chưa biết phải làm gì.


Cánh Dù lưu lạc (http://www.datviet.com/#) • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060520320)•

Bọn giặc đội lốt áo vàng được đào tạo bài bản để phá hoại Phật Giáo, làm thay thế Phật giáo chính tông thành Phật giáo Quốc Doanh do tên thượng tọa Nguyễn Phú Lú làm Trưởng môn Phái Quốc Doanh. Bọn này được lệnh làm băng hoại phá rối đạo giáo chừng nào tốt chừng nấy, để bà con Phật Giáo chán ghét. Bọn nó cho Ni Cô giả vào rồi léng phéng có bầu đi phá thai loan truyền ra làm hạ thấp lòng tin Phật tử. Còn đám đầu trâu mặt ngựa Thượng Tọa VC thì ăn nhậu hát Karaoke ôm chụp hình rồi loan truyền ra bên ngoài làm như bị chụp lén làm Phật Tử mất hết lòng tin nơi các nhà Chân Tu chân chính.


JU MONG Sinh Sự (http://www.datviet.com/#) • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060374169)•

Bài viết rất hay xin cám ơn David Thiên Ngọc. Những hình ảnh mà tôi sẽ post lên đây có lũ khủ trên mạng, nhưng nhân bài viết này tôi cũng muốn làm một chiến sĩ thông tin, góp sức lột bộ mặt thật của csVN, chứ không ngoài mục đích đen tối nào khác. Tôi rất mong Tuổi Trẻ Việt Nam bằng cách nào đó đưa copy bài viết của David Thiên Ngọc cùng hình ảnh sư hổ mang đến khắp chùa chiền từ nam chí bắc?
Phải chi cái đám trí thức vừa ký tên kêu gọi hưởng ứng "diễn đàn dân sự xã hội", đừng làm mà cái chuyện ruồi bu kiến đậu như vậy nữa, mà rủ nhau ký tên đòi hỏi csVN phải trừng trị cái bọn sư hổ mang này. Nếu CSVN không trừng trị, CSVN là chủ mưu, đồng lõa với sư hổ mang?http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/5306/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/5306/original.jpg)JU MONG Sinh Sự (http://www.datviet.com/#comment-1060374169) • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060375367)•

Sư hổ mang ăn gà rán

http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/5321/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/5321/original.jpg)


Thầy Chùa hay Thầy Chạy?

http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/5676/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/5676/original.jpg)http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/5677/original.jpg?w=600&h=480
http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/9855/original.jpg?w=600&h=480Thầy Tu Tham Sân Si Khachquan (http://www.datviet.com/#comment-1060225779) • 3 days ago (http://www.datviet.com/#comment-1060268451)•
Thêm một tên phát xít đội lốp thầy tu . ...


http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/4102/original.jpg?w=600&h=480 (http://mediacdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/634/4102/original.jpg)