PDA

View Full Version : Tâm Giải Thoátphimanh
05-04-2013, 04:29 PM
Các bạn có tin rằng "Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc và Vô Sự" chính là tâm giải thoát không?.

Dù cho chuyện gì xảy ra, cuộc sống như thế nào, hoàn cảnh ra sao, chuyện gì đến, bệnh tật đau đớn cỡ nào, Ta chỉ cần nhắc trong đầu "tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, không lo lắng, sợ hãi hay phiền muộn gì cả."

thienfl
05-05-2013, 01:52 AM
hiện giờ tôi 50 tuổi rồi mà vẫn chưa hiểu tại sao phải gọi Công Giáo, và tại sao phải gọi Phật Giáo, làm ơn trả lời hộ cho, thành thật cảm ơn

Batam
05-06-2013, 06:33 AM
Chung ta sinh ra trong coi dòi này :Ai Cung phai di làm dê kiêm sông.Vì vây ai Cung co công-viêc,trach-nhiêm,Bôn-phân
Nêu da co :trach nhiêm :trach-nhiêm voi ban thân,voi gia-dình,voi con cai,voi Xa-hôi...voi công-viêc.Làm sao hoàn thành su mang
trong cai chuc-vu cua mình.
Tâm luôn-luôn,luc nào Cung phai lo-nghi,thì làm sao:Bât-dông,thanh-than,an-lac và vô-su duoc????Nêu không muôn tro thành:
VÔ-TICH-SU.
Noi thì dê ,làm moi kho..Vì vây chung ta phai tâp luyên :DÒI-DAO SONG-TU.
O trong thê-gioi công-viêc hàng-ngày mà giu duoc tâm Bât-Loan-dông.Luc dâu rât kho,nhung phai kiên-trì,qua bao nhiêu thât-bai,
moi tìm thây :Me-thành-công.
Tu :không phai là noi xuông,mà còn phai:HÀNH (LÀM:thuc-hành),toi luc thân-Tâm hop- nhât moi goi là "Tiêu-thành-dat" mà thôi,
do là buoc thu-nhât trên con duòng "Rèn-luyên thân-tâm dê duoc"Thùong-lac".
Batam (Gop-y)

Dù cho chuyện gì xảy ra, cuộc sống như thế nào, hoàn cảnh ra sao, chuyện gì đến, bệnh tật đau đớn cỡ nào, Ta chỉ cần nhắc trong đầu "tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, không lo lắng, sợ hãi hay phiền muộn gì cả."

[/SIZE][/FONT][/QUOTE]

phimanh
05-08-2013, 05:19 AM
Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự là tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ (đau nhức, bệnh tật, nóng lạnh,...).

Người sống bình thường chỉ cần biết đâu là con đường thiện và đâu là con đường ác và không sống theo con đường ác, chỉ sống theo con đường thiện.