PDA

View Full Version : Lửa và Khóiphimanh
07-19-2012, 08:03 AM
Có câu: “Không có lửa sao có khói”.
Nhưng nếu nói rằng “Có khói là nhờ có lửa” thì chưa chắc đúng 100%.

Khói có thể có được từ nhiều nguồn khác nhau như thuốc khói, do phản ứng hóa học tạo ra, do hơi lạnh,…

Chính vì vậy khi chúng ta nhìn mọi việc chớ nên tin vào sáu căn: (mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, thân và ý), vào kinh nghiệm của mình 100%. Mọi việc xảy ra trên đời đều do nhiều duyên hợp lại, các duyên cũng thay đổi không ngừng, trùng trùng duyên hợp, trùng trùng duyên tan. Tan hợp, hợp tan.

Muốn có quả thì phải từ nhiều điều kiện mà có. Không nên kết luận rằng từ một nhân sẽ ra một quả. Rõ ràng nhất chúng ta đều biết không phải gieo hạt xuống đất là có quả. Phải có nhiều điều kiện khác nữa như phân, đất tốt, nhiệt độ, nước, ánh sáng, điều kiện môi trường, bàn tay con người và các loài côn trùng, ... Và hơn nữa, tuy là cùng một giống cây, nhưng điều kiện chăm sóc khác nhau sẽ sanh ra quả cũng khác nhau. Một nhân sẽ có nhiều quả, chứ ít khi nào có một quả.

Ví dụ 1: Lần đầu tai nghe tiếng dao bầm trong bếp, mắt thấy được mẹ đang bầm rau.

Lần thứ 2 tai nghe tiếng bầm trong bếp, trong đầu liền khởi lên ý là mẹ đang bầm rau, nhưng thực tế, khi vào bếp mới thấy chị đang bầm xã.

Ví dụ 2: Ở đời chúng ta mỗi ngày tiếp xúc với bao nhiêu người có gương mặt khác nhau, có người xấu có người đẹp, những nét xấu đẹp đó không thể nói lên con người họ, không phải người đẹp là có tâm tốt, người có gương mặt tướng xấu là tâm xấu, tốt xấu bao nhiêu phần %, không ai có thể nói chính xác được.

Tóm lại, nhìn mọi vật, mọi việc, mọi người, không nên đánh giá, nhận xét đưa ra một kết luận tuyệt đối nào. Kết luận sai có thể hại mình, hại người. Nên cẩn thận suy xét kỷ lưỡng, nhìn mọi việc ở nhiều góc độ khác nhau, nghe ngóng từ nhiều nguồn, nhiều phía, chớ nên cố chấp, bảo thủ tin một chiều, chớ tin vào sự thông minh, kinh nghiệm hoặc 6 căn của mình. Nhớ câu “Không có lửa sao có khói” nhưng “Khói chưa chắc là từ lửa mà ra”.

Beyonder09
07-19-2012, 11:16 AM
Có câu: “Không có lửa sao có khói”.
Nhưng nếu nói rằng “Có khói là nhờ có lửa” thì chưa chắc đúng 100%.

Khói có thể có được từ nhiều nguồn khác nhau như thuốc khói, do phản ứng hóa học tạo ra, do hơi lạnh,…

Chính vì vậy khi chúng ta nhìn mọi việc chớ nên tin vào sáu căn: (mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, thân và ý), vào kinh nghiệm của mình 100%. Mọi việc xảy ra trên đời đều do nhiều duyên hợp lại, các duyên cũng thay đổi không ngừng, trùng trùng duyên hợp, trùng trùng duyên tan. Tan hợp, hợp tan.

Muốn có quả thì phải từ nhiều điều kiện mà có. Không nên kết luận rằng từ một nhân sẽ ra một quả. Rõ ràng nhất chúng ta đều biết không phải gieo hạt xuống đất là có quả. Phải có nhiều điều kiện khác nữa như phân, đất tốt, nhiệt độ, nước, ánh sáng, điều kiện môi trường, bàn tay con người và các loài côn trùng, ... Và hơn nữa, tuy là cùng một giống cây, nhưng điều kiện chăm sóc khác nhau sẽ sanh ra quả cũng khác nhau. Một nhân sẽ có nhiều quả, chứ ít khi nào có một quả.

Ví dụ 1: Lần đầu tai nghe tiếng dao bầm trong bếp, mắt thấy được mẹ đang bầm rau.

Lần thứ 2 tai nghe tiếng bầm trong bếp, trong đầu liền khởi lên ý là mẹ đang bầm rau, nhưng thực tế, khi vào bếp mới thấy chị đang bầm xã.

Ví dụ 2: Ở đời chúng ta mỗi ngày tiếp xúc với bao nhiêu người có gương mặt khác nhau, có người xấu có người đẹp, những nét xấu đẹp đó không thể nói lên con người họ, không phải người đẹp là có tâm tốt, người có gương mặt tướng xấu là tâm xấu, tốt xấu bao nhiêu phần %, không ai có thể nói chính xác được.

Tóm lại, nhìn mọi vật, mọi việc, mọi người, không nên đánh giá, nhận xét đưa ra một kết luận tuyệt đối nào. Kết luận sai có thể hại mình, hại người. Nên cẩn thận suy xét kỷ lưỡng, nhìn mọi việc ở nhiều góc độ khác nhau, chớ nên cố chấp, bảo thủ tin vào sự thông minh, kinh nghiệm hoặc 6 căn của mình. Nhớ câu “Không có lửa sao có khói” nhưng “Khói chưa chắc là từ lửa mà ra”.

Yup!! Lý luận rất hay! Do đó...người Tây Phương họ thường nhắc nhở với nhau rằng..SEEING is BELIEVING! là vậy...NO SEE! NO EXPERIENCE! NO BELIEVE! Và cũng để tập cho mọi người biết dùng được trí tuệ của mình cho đúng cách dựa trên "6 căn bản" đã nói trên... và cũng để tập cho mọi người có được khoảng thời gian "bắt nắm những thông tin chính xác" cộng với sự hiểu biết sâu rộng hơn về mọi phía mà thời này gọi là "thế giới 3D" (3 Dimensions - 3 possibilities - 3 heads better than 1) và biết áp dụng được sự "công lý công bằng cho mọi vấn đề" trước khi nhận định và "kết luận" hay "lên án" mọi sự việc một cách khách quan chứ không quá chủ quan.