PDA

View Full Version : Cần nhiều thợ Nailttamdung
07-02-2012, 03:22 PM
Cần nhiều thợ Nail Nữ kinh
nghiệm bột, TCN làm tại
bang Wisconsin. Bao lương
$850/tuần 6 ngày trên ăn
chia. Khu Mỹ trắng, tip hậu.
L/L: Tony 253-359-5870 715-343-2666