PDA

View Full Version : Cần thợ tóc biết làm Nailttamdung
06-27-2012, 03:39 PM
Tiệm Tóc/Nail, dư station cần
cho mướn $70/tuần. Góc
Harbor/Baker, Costa Mesa.
Cần thợ tóc biết làm Nail
bột. Cần cho mướn phòng
facial. Tiệm Bosla/Bushard,
Westminster $100/tuần.
Kim: 714-425-6421