PDA

View Full Version : Cần thợ K/N: FACIAL, WAXttamdung
06-27-2012, 03:37 PM
HUNTINGTON BEACH BEACH/YORKTOWN
Cần thợ K/N: FACIAL, WAX,
Bột P/W, GEL, TCN. Bao
lương tùy theo khả năng.
Please under 40, full-time
and part time. Làm việc vui
vẻ.
714-829-6868