PDA

View Full Version : Tiểu Bang COLORADO cần thợ làm Nam/ Nữttamdung
06-26-2012, 05:28 PM
Tiểu Bang COLORADO cần
thợ làm Nam/ Nữ làm bột và
tay chân nước! Sống và làm
việc với GĐ! Bao lương hoặc
ăn chia! Lớn tuổi và trainn
ing OK!
Xin L/L: W: 970-353-4390 Cell: 714-657-2073