PDA

View Full Version : Cần Thợ Nail Gấp.ttamdung
06-24-2012, 09:30 PM
Cần Thợ Nail Gấp. Cần thợ giỏi P/W, income cao $1,000-$1,500/1 tuần ( tùy theo khả năng). Có chỗ ở cho thợ ở xa. Khu Mỹ trắng. L/L: Tina 724-774-0807; 215-919-5552