PDA

View Full Version : CẦn thỢ nail gẤpttamdung
06-22-2012, 05:38 PM
CẦN THỢ NAIL GẤP
Vùng Michigan, khu Mỹ
trắng, tip cao. Bao lương
$3,200-$4,500/tháng. Có chỗ
ở. Vợ chồng OK.
269-365-2129 (Cell) 269-324-3889 (Work)