PDA

View Full Version : Cần gấp nhiều thợ nailsttamdung
06-19-2012, 03:21 PM
Cần gấp nhiều thợ nails
Nam, Nữ, vợ chồng OK dưới
40 tuổi. Giỏi bột P/W, tay
chân nước. Bao lương
$1,000/1 tuần trên chia 6/4.
Không kinh nghiệm miễn
gọi.
L/L: Mandy 701-630-9672 Kent 254-247-1800 Xin cảm ơn