PDA

View Full Version : Cần thợ Nail có kinh nghiệm gấpttamdung
06-19-2012, 03:18 PM
Cần thợ Nail có kinh nghiệm gấp. Lương bao $800/tuần, có phòng riêng cho thợ.
L/L 812-372-7575 (W), 812-375-4590 (C) 812-344-1494 (C)