PDA

View Full Version : cần thợ nữ làm tay chân nước và thợ bột P&W. Bao lương.ttamdung
06-17-2012, 08:22 PM
BAKERSFIELD California
cách Bolsa 2hrs, sang,
trắng, giá cao, đông khách,
income $700-$1,200/week,
cần thợ nữ làm tay chân
nước và thợ bột P&W. Bao
lương.
L/L: 661-607-3140