PDA

View Full Version : CẦn thỢ nailsttamdung
06-12-2012, 01:49 PM
TB MO biết bột P/W TCN
làm giỏi tận tâm, không bao
ăn, nhà ở free, không xài
phone trong lúc làm việc.
Bao $900/7 ngày (1 tuần).
L/L: Mindy 573-480-3235 (Cell) 573-348-1188 (Tiệm)