PDA

View Full Version : TEXAS: Cần Thợ Nail Nữttamdung
06-10-2012, 01:29 PM
TEXAS: Cần Thợ Nail Nữ
TCN biết làm bột dưới 40
tuổi bao lương $4,000/tháng,
TCN $3000/tháng. Phòng
riêng, cable, internet.
L/L: Hòa 915-751-1900