PDA

View Full Version : CẦn gẤp thỢ nailsttamdung
06-10-2012, 01:18 PM
CẦN GẤP THỢ NAILS
Cần thợ nail có kinh nghiệm,
làm tại New York. Làm trong
Mall. Lương bao $4000/tháng
trên chia 6/4.
Xin L/L Hùng 716-640-4720 (Cell) 716-763-3939 (Bus)