PDA

View Full Version : Cần thợ Nails xuyên bangttamdung
06-08-2012, 02:07 PM
Cần thợ Nails xuyên bang khu Mỹ trắng Nam hoặc Nữ kinh nghiệm, biết đầy đủ, lương cao, típ hậu. Bao $800-$1,000/tuần, trên chia, có chỗ ăn ở thoải mái, việc công bằng. 302-934-6845 302-397-4667