PDA

View Full Version : Cần nhiều thợ Nailsttamdung
06-08-2012, 02:02 PM
Cần nhiều thợ Nails làm tay chân nước và bột. Làm khu Mỹ trắng, giá cao. Bao lương từ $3,500-4,500 một tháng. Xin L/L: 626-818-0689 413-429-6986