PDA

View Full Version : Xuyên Bang, cần thợ KNttamdung
06-08-2012, 01:59 PM
Xuyên Bang, cần thợ KN
P/W & TCN bao $900/tuần.
Thợ TCN biết Wax bao
$800/tuần.
L/L: 714-902-4756
714-548-9560