PDA

View Full Version : Cần Thợ Nail biết làm đủ mọi thứ. Bao lương $700-$800/tuần,ttamdung
06-06-2012, 02:07 PM
Cần Thợ Nail biết làm đủ
mọi thứ. Bao lương
$700-$800/tuần, vợ chồng
OK và thợ mới ra trường
cũng được, sẽ hướng dẫn
làm tay chân nước. Tiệm
cách Bolsa 2 tiếng.
Xin L/L: David 760-361-2300 714-262-7019