PDA

View Full Version : Tiệm Nail vùng Chula Vista SanDiegottamdung
06-06-2012, 02:04 PM
Tiệm Nail vùng Chula Vista
SanDiego Cách Phước Lộc
Thọ 1:30phút cần Manager
Nữ trẻ, vui-vẻ, lanh lẹ, có
kinh nghiệm làm cho tiệm
Nail đông khách. Lương
$12/hr.
619-490-8809