PDA

View Full Version : Tiệm Nail ở L.A, cách Bolsa 30 phút lái xe, cần thợ bột,ttamdung
06-06-2012, 02:03 PM
Tiệm Nail ở L.A, cách Bolsa
30 phút lái xe, cần thợ bột,
tay chân nước, giỏi design.
Có kinh nghiệm 5 năm trở
lên sẽ bao lương $600.
323-734-4373