PDA

View Full Version : CẦn thỢ nailsttamdung
06-06-2012, 02:02 PM
CẦN THỢ NAILS
Tiệm ở Virginia, đông khách,
cần thợ nails, biết làm wax,
bảo đảm lương $1,000/tuần
trở lên. Không cần bằng.
L/L: Dương 434-227-9777 434-227-1860