PDA

View Full Version : Tiệm Nails vùng Dana Point,ttamdung
06-06-2012, 02:01 PM
Tiệm Nails vùng Dana Point,
khách sang, tip hậu. Cần thợ
Nữ làm bột P/W và thợ Nữ
làm tay chân nước. Bao
lương.
BUS 949-248-3366 CELL 714-234-4820