PDA

View Full Version : Cần thợ Nail đi xuyên bangttamdung
06-06-2012, 01:54 PM
Cần thợ Nail đi xuyên bang
vùng New York biết làm bột
- khu Mỹ trắng, bao lương
$800/tuần 6 ngày, có chỗ ở.
Xin L/L: 714-653-5101