PDA

View Full Version : $800-$1,200/tuần nữ only



ttamdung
05-28-2012, 10:43 AM
$800-$1,200/tuần nữ only,
làm đủ thứ, làm việc có
trách nhiệm, sạch sẽ. Cách
Bolsa 2h20', phòng riêng
$300/tháng. Không kinh
nghiệm miễn gọi.
714-244-8877 661-763-3111