PDA

View Full Version : CẦn thỢ nail xuyÊn bang michiganttamdung
05-18-2012, 03:13 PM
CẦN THỢ NAIL XUYÊN BANG MICHIGAN- Cần thợ Kinh nghiệm P/W bột trắng hồng, tay chân nước, biết wax càng tốt. Bao lương $800-$1000/tuần. Có chỗ ở. LL: Andy 714-786-0940 (cell) 248-960-7801 (Bus)