PDA

View Full Version : NAIL SPA - Cần thợ nữ bộtttamdung
05-18-2012, 03:12 PM
NAIL SPA - Cần thợ nữ bột, tay chân nước, biết làm đủ thứ càng tốt. Tiệm đẹp, sang trọng, tip hậu. Vùng Long Beach. F/T or P/T $450 - $600/tuần. LL: 310-617-2429