PDA

View Full Version : CẦn thỢ nailttamdung
05-18-2012, 03:09 PM
CẦN THỢ NAIL - Tiệm đông khách walking, cần thợ nam nữ kinh nghiệm bột, nước, design vẻ cọ bản full/part time, Rosemead đi chung xe. Bao lương $600/thángLL: 626-641-8008