PDA

View Full Version : Tiệm Nail vùng Bellflower cần thợ nữttamdung
05-18-2012, 03:07 PM
Tiệm Nail vùng Bellflower cần thợ nữ kinh nghiệm bột nước, design biết wax càng tốt làm Sunday, tiệm đông khách walk ins. Bao lương tùy theo khả năng. LL: Kathy 562-606-7649 c 562-804-4426 w