PDA

View Full Version : CẦn thỢ nailsttamdung
05-18-2012, 03:01 PM
CẦN THỢ NAILS - Cần gấp thợ biết làm p/w và chây tay nước. Bao lương $1000/tuần trên ăn chia. LL: Cô Hiền 760-333-8442