PDA

View Full Version : NAIL LA Carpool Bolsattamdung
05-08-2012, 01:34 PM
NAIL LA khách Mễ, cần nhiều thợ Nail, KN TCN, wax, eyelash, bột, hand designs, FT/PT $600/tuần. Carpool Bolsa, LL: 323-244-9333. Cần thợ làm dài lâu.