PDA

View Full Version : CẦN THỢ NAIL - Palmdale cách Bolsa 1:30'ttamdung
05-01-2012, 03:09 PM
CẦN THỢ NAIL - Palmdale cách Bolsa 1:30' cần gấp thợ nail tay chân nước, kinh nghiệm or không OK. Biết chút bột càng tốt. Bao lương or ăn chia tùy khả năng. LL: 661-273-1319