PDA

View Full Version : Cần gấp thợ Nail, tiệm vùng Moreno Valleyttamdung
04-25-2012, 04:11 PM
Cần gấp thợ Nail, tiệm vùng Moreno Valley. Cách Bolsa 45', cần thợ bột Nam Nữ kinh nghiệm & thợ Nữ TCN. Lương từ $700 - $1000/tuần. Bao lương tùy khả năng. LL: TAMMY 951-653-9389 BUS Sau 8PM 951-271-6241