PDA

View Full Version : Cần 1 thợ nail nữ $1000/tuần và 1 thợ CTNttamdung
04-11-2012, 03:40 PM
Cần 1 thợ nail nữ bao lương $1000/tuần và 1 thợ CTN, giá cao lịch sự có phòng riêng. LL: 217-330-7127 or 219-848-4170
(http://raovat.viendongdaily.com/can-1-tho-nail-nu-bao-luong-1000tuan-IhYQYSMD.html)