PDA

View Full Version : CẦN THỢ NAIL - Nail cách bolsa 15phútttamdung
04-11-2012, 03:26 PM
CẦN THỢ NAIL - Nail cách bolsa 15phút, rất đông khách Mễ + Đen, cần thợ nữ giỏi bột tay chân nước. Lương từ $500/w. Không khí gia đình, bao lương, đi chung xe. LL: 714-872-1217 or 714-254-5677