PDA

View Full Version : Suy Ngẫm !!!Tran Thanh
03-10-2012, 10:24 AM
Đời người?? như thế nào mới thành công?


Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là ... Không đái dầm. Lên 10 tuổi thành công là ... biết đi xe đạp. 16 tuổi thành công là ... có nhiều bạn bè. Lúc 20 tuổi thành công là ... có 1 người yêu mình. Lên 40 tuổi thành công là ... rủng rỉnh tiền bạc. 50 tuổi thành công ... vẫn là rủng rỉnh tiền bạc. Lúc 60 tuổi thành công là ... vẫn có 1 người yêu mình. 70 tuổi thành công là ... vẫn đi được xe đạp. 80 tuổi thành công là ... vẫn có nhiều bạn bè và 85 tuổi thành công là ... Không đái dầm.

Beyonder09
03-12-2012, 09:45 PM
[QUOTE=Tran Thanh;1374472]Đời người?? như thế nào mới thành công?


Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là ... Không đái dầm. Lên 10 tuổi thành công là ... biết đi xe đạp. 16 tuổi thành công là ... có nhiều bạn bè. Lúc 20 tuổi thành công là ... có 1 người yêu mình. Lên 40 tuổi thành công là ... rủng rỉnh tiền bạc. 50 tuổi thành công ... vẫn là rủng rỉnh tiền bạc. Lúc 60 tuổi thành công là ... vẫn có 1 người yêu mình. 70 tuổi thành công là ... vẫn đi được xe đạp. 80 tuổi thành công là ... vẫn có nhiều bạn bè và 85 tuổi thành công là ... Không đái dầm. :roll_on_floor: Còn 90 tuổi thì sao? Ở tuổi 90 mà còn tỉnh táo nói năng nhỏ nhẹ và hoạt bát mà còn đi xe đạp được và lái xe hơi đi lại được để đưa đón người đẹp của mình... thì quả là thành công trong 90 năm! :roll_on_floor: Ông hàng xóm gần nhà tui là điển hình!

vkyeunuoc1
03-17-2012, 08:28 AM
[QUOTE=Tran Thanh;1374472]Đời người?? như thế nào mới thành công?


Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là ... Không đái dầm. Lên 10 tuổi thành công là ... biết đi xe đạp. 16 tuổi thành công là ... có nhiều bạn bè. Lúc 20 tuổi thành công là ... có 1 người yêu mình. Lên 40 tuổi thành công là ... rủng rỉnh tiền bạc. 50 tuổi thành công ... vẫn là rủng rỉnh tiền bạc. Lúc 60 tuổi thành công là ... vẫn có 1 người yêu mình. 70 tuổi thành công là ... vẫn đi được xe đạp. 80 tuổi thành công là ... vẫn có nhiều bạn bè và 85 tuổi thành công là ... Không đái dầm. :roll_on_floor: Còn 90 tuổi thì sao? Ở tuổi 90 mà còn tỉnh táo nói năng nhỏ nhẹ và hoạt bát mà còn đi xe đạp được và lái xe hơi đi lại được để đưa đón người đẹp của mình... thì quả là thành công trong 90 năm! :roll_on_floor: Ông hàng xóm gần nhà tui là điển hình!Cũng là Shi-cá-gồ nữa ???

phimanh
03-18-2012, 12:28 PM
Thành công lớn nhất của đời người là hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, sống đời sống đạo đức: "Không làm khổ mình và khổ người, và khổ chúng sinh" , "Giữ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ (bệnh tật, đau nhức, lo lắng, buồn phiền và sợ hãi)"