PDA

View Full Version : Đạo đức là điều cần thiết khi xả hội trong tình trạng suy đồichoctucchovui
02-17-2012, 02:16 AM
Từ ngày Mao cướp chính quyền. Việc làm đầu tiên của Mao là cho đập phá hết chùa, nhà thờ kể cả đền thờ Khổng Phu Tử. Thay vào đó là hình ảnh của Mao (Một người có tài nhưng vô đức ). Dân TQ xem Mao là một người vỉ đại nhất trong lịch sử. Trải qua gần thế kỷ tôn sùng Mao người dân hầu như đả lãng quên đi cái gia tài đạo đức mà người ngàn xưa để lại cho họ. Mao đả biến người dân thành một cái máy vô cảm chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Khổng Tử nói ” Làm con người mà không có đạo đức thì cũng giống như loài cầm thú ” quả đúng như ngài nói. Nhìn lại người dân TQ bây giờ chẵng khác gì loài thú vật. ( nhận xét trên đa số ) căn bản đạo đức mà KT đả dạy Nhân, nghỉa, lể, trí, tín không còn thể hiện trong con người, cho nên họ không còn thể diện và rât vô liêm sỉ Không riêng gì người dân TQ mà người dân VN cũng đang rơi vào chung tình trạng ( xả hội VN một ngày một suy đồi, người mê tín khắp nơi ) . Một phần lớn văn minh của con người sinh ra từ đạo giáo nhưng loại vô thần không chấp nhận cho đó là mê tín không thật. Cái khôi hài những cái Mao đả đạp đổ lại là làm căn bản cốt yếu mà ĐCSTQ đem áp dụng hàng ngày trong bộ chính trị của chúng ( như đảng viên phải cần có đạo đức, thanh liêm, trung thành và đặt tình yêu tổ quốc trên hết. Đó có phải là những điều sinh ra từ đạo giáo không? ) phục hưng lại đạo Khổng là phục hưng lại đạo đức Nam Hàn cũng đang bắt đầu chỉnh đốn lại đạo đức sao khi nhìn thấy tuổi trẻ đả thiếu sự kính nể cha mẹ và bậc trưởng thượng nhiều trường học Khổng giáo đả sinh ra và được chính phủ cùng quần chúng ủng hộ. Song hành với việc phục hưng KT TQ đang dự thảo một đạo luật là bắt con cái phải phụng dưởng cha mẹ già. Không lẻ TQ đang chuyển hướng để thật sự tiến lên thiên đường chủ nghĩa CS?
Triết lý của Khổng Phu Tử tuy có nhiều điều không phù hợp với ngày nay. Nhưng để phục hồi lại nhân tính của con người nhất là cho người TQ và có thể cho người VN thì cũng còn nhiều điều phù hợp đó là Nhân, nghỉa, lể, trí tín.:cai_lon:

trung-si-langtu
02-17-2012, 07:23 AM
hihihi cũng may lập đền thờ khổng tử , chứ lập đền thờ ông hồ chó minh , mới dỡ khóc dỡ cười:turtle_race::turtle_race::turtle_race:

phimanh
02-17-2012, 09:50 AM
Ở đâu có Sống Thương Yêu, ở đó có đạo đức, ở đâu có đạo đức, ở đó có trí tuệ, ở đâu có trí tuệ, ở đó có đạo đức.

Mời đọc bài "Sống Thương Yêu" (http://chanhkien-pa.blogspot.com/2010/09/song-thuong-yeu.html)