PDA

View Full Version : Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc và Vô Sự



phimanh
09-14-2011, 08:20 AM
Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự là chân lý của cuộc sống. Nói ra thì đúng là khó tin, ít ai hiểu và không dễ gì làm được. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát một chút thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được ngay vì sao không dễ gì làm được, nhưng không có nghĩa là không làm được.

Tâm con người hằng ngày luôn phải tính toán, suy tính, lo lắng, buồn phiền, khổ nảo, ưu bi, sầu khổ, v.v… Vì sao vậy?

Vì con người chưa biết buông xả tất cả. Vậy những gì cần buông xả? Tất cả, tất cả và tất cả.

Ai ai từ nhò đến lớn đều tự đặt mình vào guồng máy quay của xả hội, tự đặt mục đích cho cuộc sống của mình. Chính mục đích của cuộc sống đó đã lôi con người từ đông sang tây và ngược lại, từ nam lên bắc và ngược lại, từ thương đến ghét, từ ghét đến thương, từ buồn đến vui, từ vui đến buồn, từ thành công đến thất bại, từ thất bại đến thành công, từ khồ đến hạnh phúc, từ hạnh phúc đến khổ,v.v…

Tất cả đều do chính con người tự làm khổ mình. Ngoài chính bản thân mình không còn ai khác. Do vậy muốn có được tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự thì con người phải biết buông xả tất cả từ mục đích, dục lạc, ác pháp, tiền bạc, danh vọng, tình ái, ăn uống, …

Có buông xả thật sự thì con người mới cảm nhận được sự thanh thản thật sự của cuộc sống.

Không phải tâm không niệm là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự là tâm ly dục ly ác pháp, là tâm vẫn có niệm như một người bình thường nhưng chỉ toàn niệm thiện, chỉ toàn niệm không tham, không sân, không si, không mạn và không nghi.

Do vậy hãy sống với tâm buông xả mọi dục lạc và ác pháp thì tâm sẽ tự nhiên bất động thanh thản an lạc và vô sự, không cần phải phí công sức nào, không cần ngồi thiền, tụng kinh, lần chuổi, đọc kinh, đi chùa hay nhà thờ, không cần thờ lạy thần thánh hay thượng đế nào, không cần niệm chú, ca hát gì cả.

phimanh
09-28-2011, 10:18 AM
Tâm bất động (không nhận xét, không đánh giá, không phản ứng, không phê bình, không bình luận) trước mọi việc hay lời nói đúng sai, phải trái, hay dở, ngon dở, đẹp xấu, thành công hay thất bại, tốt xấu, ... sẽ không làm cho ai buồn giận cả.