PDA

View Full Version : Chihanh là ai?banhtieu
10-17-2009, 12:00 AM
Bt có thắc mắc hoh biết nick Chihanh là ai? Hôm qua có hỏi bên forum bình luận tin tức nhưng đã được ai đó xóa rồi :lim_kem:

Ai xóa bài của tui ,làm ơn cho 1 câu trả lời nha tại sao :thay_ghet:

2hon
10-17-2009, 10:50 AM
9 anh ? hông nhẽ là anh cũa thằng 9...? hay là có wan hệ gì với 9 chị hông ta ?