PDA

View Full Version : Đánh tiểu nhân .banhtieu
06-05-2009, 07:40 AM
Dám chọc bt hả Mậy :oanh_don_01: đồ cà chớn hà mã :ban_sung_03:

Nhất lé , nhì lùn , tam hô , tứ sún :oanh_don_01: :ban_sung_03::oanh_don_01::oanh_don_01::dap_dau: 4 thứ này mà nhập vô thì hết nói :roll_on_floor:

banhtieu
06-05-2009, 10:49 PM
:bua: :dap_dau: tiểu nhân :le_luoi: :oanh_don_01::oanh_don_01::oanh_don_01:

Le Van 9
06-06-2009, 06:44 AM
đứa nào là tỉu nhân dám đụng tới mợ bánh tiu dị???

tui mà biết đứa nào tui cho vô chảo chiên thành dào cháo wải lun

banhtieu
06-06-2009, 10:57 PM
đứa nào là tỉu nhân dám đụng tới mợ bánh tiu dị???

tui mà biết đứa nào tui cho vô chảo chiên thành dào cháo wải lun

Nhiều đứa lém 9 ui :oa_oa:


:ong_8::ong_8: thấy ghét :bua: tiểu nhân :oanh_don_01::oanh_don_01:

banhtieu
06-08-2009, 06:13 AM
:bua::bua: HN :roll_on_floor::roll_on_floor::roll_on_floor::danc e_banana:

Le Van 9
06-08-2009, 06:29 AM
:bua::bua: HN :roll_on_floor::roll_on_floor::roll_on_floor::danc e_banana:

bé hàn ni là tỉu nhân hả bánh tiu.... :pairs:

banhtieu
06-09-2009, 05:50 AM
bé hàn ni là tỉu nhân hả bánh tiu.... :pairs:

Biết còn hỏi , xí :ha_ha:


:oanh_don_01: là :oanh_don_01: iu đó 9 :vo_tay:

OldManNow
06-09-2009, 06:38 AM
tiểu nhân là gì vậy bt, tiểu nhân = người nhỏ hay người hay đi tiểu tầm bậy ? :ha_ha:

banhtieu
06-14-2009, 07:46 AM
tiểu nhân là gì vậy bt, tiểu nhân = người nhỏ hay người hay đi tiểu tầm bậy ? :ha_ha:

Dạ là mấy thằng lùn lựu đạn đó anh OldManNow ui :lim_kem:


:oanh_don_01::oanh_don_01: tuểu nhân nè :oanh_don_01::ban_sung_03::ong_8::ba_8::me_nheo::b an_sung_01::dap_dau:

HaloiMoi
10-25-2009, 08:14 AM
đánh đặng tiểu nhân sao?